Salg av matkasser levert på døren har de seneste årene vært en bransje i sterk vekst. I forlengelsen av dette har det vært en oppblomstring av firmaer som tilbyr dagligvarer levert hjem på døren. Det er altså blitt en komplisert konkurransearena. En kritisk suksessfaktor er derfor knyttet til hvordan man på en effektiv måte evner å tiltrekke seg nye, men også beholde eksisterende kunder.

Bakgrunn

Adams Matkasse selger utelukkende varene sine online, noe som betyr at vi alltid må jakte kostnadseffektive kanaler som både bygger kjennskap, driver trafikk som kan konverteres til nye kunder, og ikke minst skaper gjenkjøp.

Hva gjorde vi?

Gjennom et nytt kommunikasjonskonsept fikk vi anledning til å fortelle historien om Adams Matkasse og visjonen bak selskapet. Konseptet fungerte også som en god påminnelse om produktet og hvorfor nettopp Adams Matkasse bør være den foretrukne leverandøren om du vil ha mat levert hjem på døren.

Målsetningen var todelt; å skaffe nye kunder, samt reaktivering av tidligere kunder. For å bygge kjennskap rundt merkevaren og sikre bred dekning i målgruppen, lå TV som en grunnmur i kampanjeperioden. For å kapitalisere på kjennskapen vi bygget gjennom TV, ble digitale kanaler utnyttet for å drive relevant trafikk til nettsiden og dermed konvertering til salg.

Digital tilstedeværelse sikret vi ved hjelp av to annonseringsløp der det ene baserte seg på direktekjøp av faste plasseringer på utvalgte norske nettaviser, mens det andre var knyttet til programmatisk prospecting og retargeting på tvers av samtlige store, norske mediehus. Begge løsningene hadde samme oppsett av bannerformat og budskap mot samme målgruppe. Kampanjen varte i fire uker og begge løpene gikk samtidig.

Grunnlaget for de programmatiske kjøpene ble lagt ved å matche interessegrupper som oppholdt seg på nettsidene mot pre-definerte profiler i vår kjøpsplattform. Vi lot innsikten legge føringene for kampanjeoppsettet og gav oss mulighet til å kjøre nødvendig trykk mot de segmentene som indekserer høyt. Dette er en unik måte å avdekke innsikt om kunden og deres brukere, både i forkant, under og etter en kampanje.

Modellen vi tok i bruk var basert på dataene fra kvitteringssiden for kjøp, og forsterket med innsikt fra nettsiden generelt. Dette gjorde det mulig for oss å spisse kjøpsalgoritmen for å finne optimal frekvens, CPM-pris, format og tid på døgnet.

I tillegg laget vi egne modeller for hver enkelt matkasse som bidro til å effektivisere kjøpene ytterligere.

Resultat
Programmatiske kjøp leverte tre ganger konverteringsvolum sammenlignet med faste plasseringer samtidig som kost per konvertering var to og en halv gang lavere.

 
*Sammenlignet med tradisjonelle displaykjøp var den totale investeringen i programmatiske kjøp 13% høyere. Effekten av investeringene var markant bedre enn for faste plasseringer ved at vi oppnådde høyere visningsvolum og kraftig økning i antall unike visninger, som sørget for vesentlig bedre dekning. Som et resultat så vi tre ganger så høyt konverteringsvolum fra programmatiske kjøp, mens kost per konvertering var to og en halv gang lavere.
 

Konklusjonen basert på disse resultatene viser at jo nærmere vi sitter den digitale verdikjeden med mulighet for å optimalisere i alle ledd – jo mer effektivt evner vi å bruke mediebudsjettet. Kort oppsummert, riktig bruk av teknologi og data er svært verdiøkende.