Hva er stemmesøk?

I dag kan du gjøre stemmesøk gjennom flere enheter, som mobiltelefoner, datamaskiner og «hjemmesassistenter». De største aktører innen stemmesøk er Microsofts «Cortana», Amazons «Alexa», Googles «Google Assistant» og Apples «Siri». Stemmesøk har ulike formål, som å gjøre en tjeneste (spille musikk, lese opp nyheter), eller å presentere et resultat som en vanlig søkemotor, hvor en bruker søker svar på et spørsmål.

Stemmesøk har vært tilgengelig for et bredt publikum i mange år, men konseptet har ikke vært effektivt nok til at folk har migrert fra vanlig tekstsøk ennå. Dette forventes til gjengjeld å endre seg dramatisk de neste årene, og markedsledere innen teknologi investerer mye i utviklingen av personlige assistenter. Det er estimert at 50 prosent av alle søk på engelsk vil være stemmesøk i 2020.[1] Hvis dette estimatet viser seg å være realistisk, vil stemmesøk snart bli avgjørende for søk, også i Norge.

Hjemmeassistenter

Et av de store konseptene innen stemmesøk er såkalte «Home Assistants», som blant annet tilbys av Amazon, Microsoft og Google. Disse er ikke lansert i Norge ennå, fordi de foreløpig ikke er effektive nok til å gi en god brukeropplevelse.

I dag brukes hjemmeassistentene til å gjøre kjøp hjemmefra, spille musikk, justere lysstyrke i hjemmet, lese opp nyheter og så videre. Det forventes at det i 2017 vil være mer enn 30 millioner hjemmeassistenter i bruk globalt[2], noe som er en tredobling siden 2016. Vi venter spent på en norsk lansering.

USA vs. Norge

En av de største utfordringene ved stemmesøk er å få de personlige assistentene til å forstå hva du sier og intensjonen bak søket, slik at best mulige resultater kan presenteres for brukeren. Personlige assistenter blir først lært opp i engelsk, og får naturligvis en ekstra utfordring i å skulle lære norsk i tillegg. Når vi i tillegg har mange ulike dialekter blir det ekstra problematisk. Så selv om utviklingen går raskt, vil vi her til lands adoptere stemmesøk langsommere enn i for eksempel USA og England.

Hvordan tilpasser vi oss?

Å få resultater til sin egen bedrift i stemmesøk, er relatert til de oppgavene som gjøres i optimering til organisk tekstsøk, bedre kjent som SEO. Bedre brukeropplevelse på bedriftens nettsted, mobiloptimering, kartlegging av innhold for søkemotorer og målretting mot relevante målgrupper er alle faktorer som har stor betydning for stemmesøk, og som det jobbes med i søkemotoroptimering. Mer spesifikt for stemmesøk er det viktig å ha et naturlig språk på nettstedet, å optimere for lokalt søk og å gjøre nettstedet «leservennlig» for søkemotorer.

Når man bruker norsk stemmesøk på mobil i dag, er det vanlig å få en liste med resultater vist på skjermen og man velger selv det nettstedet man ønsker å besøke – på samme måte som i tekstsøk. Vi ser en trend med «Home Assistants» i utlandet der man går bort fra søkeresultater vist som en liste på skjerm, til at kun ett stemmeresultat presenteres. Utviklingen beveger seg mot flere av disse løsningene der man får konkrete resultater. Det skjer i takt med at søkemotorer blir mer avanserte, og får bedre forståelse av intensjon bak et søk. For å bli et resultat i fremtidens stemmesøk, må man jobbe med å skape innhold som søkemotorene kan stole på at er hyper-relevant for målgruppe man retter seg mot.

Fremtiden og kunstig intelligens

Stemmeassistentene utvikles hele tiden ved hjelp av interaksjon med brukeren, innsamling av data og ikke minst maskinlæring/kunstig intelligens. Tidligere ble programmer kun utviklet av mennesker, men i dag er det mulig for maskiner å utvikle seg selv på noen områder. Det gjør at nivået for maskinintelligens beveger seg raskere enn tidligere, og gjør konsepter som stemmesøk mer avanserte. Dette gjør også at optimistiske forutsigelser om stemmesøk i fremtiden ikke er urealistiske, men noe vi bør forberede oss på.

[1] http://www.campaignlive.co.uk/article/just-say-it-future-search-voice-personal-digital-assistants/1392459

[2] http://voicelabs.co/2017/01/15/the-2017-voice-report/