For noen år tilbake var SEO-fokuset nesten utelukkende av teknisk art. Det handlet om det tekniske grunnlaget, og forfølgingen av søkefraser som dannet grunnlaget for rangering og synlighet i søkemotorene.

I dag handler faget om å svare på forbrukernes forespørsler, uansett hvor brukerne befinner seg. Google har selv erkjent at 1/3 av deres algoritme for rangering av nettsider og nettsteder er basert på kunstig intelligens som bruker det semantiske innholdet som rangeringsgrunnlag.

Google har også medgitt at deres algoritme for rangering endres mer enn 400 ganger i løpet av året. Det betyr at vi som jobber med SEO hele tiden må følge utviklingen og være oppdatert på hva søkemotorene setter som grunnlag for rangering.

SEO i MediaCom

Mens mange SEO-leverandører har fokus på kundens nettsted, har vi i MediaCom fokus på dem som faktisk bruker kundenes nettsider. Vår filosofi er hele tiden å svare på forbrukernes forespørsler. Det betyr at vi er nødt til å tenke helhetlig og langsiktig, og at kundereisen er utgangspunkt for det meste av arbeidet vårt.

Kundereisen i sentrum

Dagens forbrukere bruker søkemotorer, sosiale nettverk og andre plattformer for å finne informasjon, kontakte bedrifter og til å kjøpe varer. Slik atferd signaliserer ulike bruksmønstre og intensjoner.

Vårt strategiske rammeverk innebærer å møte forbrukeren i alle faser av kundereisen. Ikke bare generell synlighet, men synlighet når forbrukeren trenger det. Suksesskriteriene er ulike fra fase til fase i kundereisen. Dette innebærer mer arbeid, men mye større treffsannsynlighet.

Vi fokuserer derfor på flere områder som ofte ikke er vært satt i sammenheng med SEO tidligere, som konverteringsoptimalisering og webanalyse. Vi sørger for at hele kundereisen, fra begynnelse til slutt, blir optimalisert ut fra kundens mål, enten det er snakk om direkte salg eller bare å formidle informasjon.

Den typiske oppstart

Vi starter ofte med å kartlegge bedriftens virksomhetsområder. Underliggende forretningsområder har ofte ulike behov og suksesskriterier, og derfor er det også viktig å kartlegge disse før selve håndarbeidet starter.

En søkeordsanalyse basere seg på hele kundereisen, hvilke søketermer forbrukeren benytter seg av, men også søkefraser som brukerne kanskje vil bruke fremover. Analysen danner også grunnlag for fraser og synonymer vi bruker i innhold som skal publiseres for å bygge opp en autoritet om et emne eller produkt. Sist, men ikke minst, så vil søkeordsanalysen også danne grunnlag for hvilke søkefraser som skal benyttes til betalt annonsering.

Det er viktig at det tekniske grunnlaget er optimalisert når resten av arbeidet skal gjøres. Vi gjør derfor en teknisk sjekk som blant annet innebærer en større gjennomgang av hvordan innhold presenteres, distribueres og struktureres.

Analyse og optimalisering

Etter oppstart følger et kontinuerlig løp av analyse og optimalisering for å gi kundene våre mer innsikt. Vi analyserer alt fra søkeord og konvertering til målgrupper og posisjon.

Hver analyse belyser elementer som kan påvirke kundens bunnlinje. Den teknologiske utviklingen sørger for arbeidet med et nettsted aldri blir ferdig.

Datagrunnlag

Et godt datagrunnlag er alfa og omega i en god digital virksomhet. Ni av ti Google Analytics-kontoer har feil og mangler, og vi anbefaler derfor kundene våre å gjøre en kontorevisjon. Det innebærer en kontrollsjekk av hele Google Analytics-oppsettet. Med utgangspunkt i en lang sjekkliste retter vi opp alle feil og mangler ut fra behov og beste praksis.

Effekten av SEO

Det er mange ting som blir påvirket av SEO-arbeidet, blant annet:

  • Datagrunnlaget
  • Quality Score (som gjør betalt annonsering billigere)
  • Høyere rangering i søkemotorer
  • Mer relevant trafikk
  • Innsikt gjennom analyse
  • Kostnadseffektivitet
  • Økte markedsandeler

SEO påvirker også den organiske trafikken, altså ikke-betalt trafikk til nettstedet fra søkemotorer. Ofte ser vi at den organiske trafikken står for mellom 50-80 % av all trafikk til nettstedet. Hvis den ikke gjør det, så har du et stort forbedringspotensial.

Hvordan kan DU bli mer synlig i søkemotorene?

Har du lyst til å vite mer om hva SEO kan gjøre for deg og bedriften din? Ta en prat med kontaktpersonen din i MediaCom, så kan en av våre fem SEO-spesialister hjelpe deg med å analysere behovet for SEO-optimalisering. Dette gjør vi naturligvis helt kostnadsfritt og uforpliktende for deg.