I en tid hvor man stort sett forholder seg til korte formater er det interessant å stille seg dette spørsmålet. Morgenbladet har gått et skritt lenger, og i «Sommereksperimentet» gjorde de en fysisk test i samarbeid med LOS&CO. I tillegg oppfordret de folk til å teste sine evner med deres produkt.

– Morgenbladet er en politisk uavhengig ukeavis som setter nyheter og relevante begivenheter i et større og dypere perspektiv. Som en leverandør av lange, innholdsrike tekster er det relevant for Morgenbladet å sette søkelyset på våre evner til å fordype oss i tekst, sier rådgiver i LOS&CO, Anders Aakre.

Selv testet Morgenbladet evnene til en gruppe mennesker med veldig ulik bakgrunn: en forfatter/førstelektor, en influencer og en medisinstudent.

Test av konsentrasjonen

Eksperimentet ble gjennomført i to faser. Før sommerferien måtte gruppen lese en lengre artikkel i Morgenbladet samtidig som vi målte evnen deres til å holde konsentrasjonen gjennom hele artikkelen. Til det brukte vi Muse™ headband, et apparat som leser og analyserer hjernebølger.

Den første fasen ble delt som filmer på sosiale medier allerede to dager etter testen var gjennomført. Gruppen fikk så i oppgave å lese Morgenbladet gjennom sommeren, det vil si fire utgaver av avisen. I begynnelsen av august testet vi gruppen på nytt, på akkurat samme måte.

I tillegg til å sammenlikne målingene før og etter, ble gruppen også bedt om å dele sine erfaringer rundt eksperimentet, og tanker om hvorvidt evnen til å konsentrere seg hadde bedret seg.

Mange nye abonnenter

Fase to ble også dokumentert og umiddelbart delt.

– Sommeren er vanligvis en periode med lav aktivitet og målet med kampanjen var rett og slett å øke antall abonnenter. I tillegg ville vi vise Morgenbladet som en motvekt i den tabloide mediehverdagen, sier ansvarlig hos Morgenbladet, Kristine Gjerald.

Resultatet fra selve testen, i kombinasjon med gruppens erfaringer, viser at deltakerne hadde en forbedring av konsentrasjonen etter fire uker med Morgenbladet. Mye viktigere enn det, er at Morgenbladet fikk mange nye abonnementer. Hovedkanal for kampanjen, Facebook, økte konverteringer med 58 prosent, Nyhetsbrev med 90 prosent og søk på Google med 46,5 prosent sammenliknet med sommerkampanjen i fjor. Det var også et høy engasjement på Facebook. Dette beviser at det innholdet var interessant for målgruppen.