Verdens største reklmaebyrånettverk Havas, har interessante trendrapporter fra hele verden. De har foretatt en omfattende undersøkelse blant 130 000 Millennials på 34 markeder. Involve er en del av dette nettverket og har derfor tilgang på blant annet denne undersøkelsen. Og her en noen av funnene:

  • Millennials er globale. De elsker å reise. Ca. 40 % millennials tar deler av sin utdannelse i utlandet. Over halvparten rangerer ”reise” som sin yndlingsaktivitet. Over 60% utvider en forretningsreise til ferie.
  • Millennials er ”på”. De har mye interaksjon med venner, og er redde for å gå glipp av noe. Er alltid tilgjengelige og 41 % svarer at de ikke orker tanken på å ikke være tilgjengelig 24/7. 65 % koblet seg av nett og mobil bare 1 time i døgnet. 1/3 har en tvangsartet mobilsjekk hver halve time.
  • Millennials er bevisste forbrukere. De sjekker priser og produkter hvor som helst. Word of Mouth er utbredt og de utveksler informasjon med venner. De gir derfor også mer feedback til merkevarer, og 65 % deler gode produktopplevelser med sine ”venner” online.
  • Millennials er selfie-generasjonen. 31 % vil gjerne ha et image og et liv som imponerer andre. 64 % lar seg motivere av nyttige og realistiske forslag til egenutvikling, og de betaler heller for gode opplevelser enn for produkter.
  • Millennials vil underholdes. De forventer at merkevarer underholder og bringer virkelige opplevelser. De vil stimuleres, og være med å bidra/skape gjennom engasjerende innhold, filmer, sponsing, events.
  • Millennials er utålmodige. De forlater en nettside hvis den ”lagger” 4 sekunder.
  • Millennials er kritiske. De har et elsk-hatforhold til merkevarer. 45 % er veldig kritiske til annonsører og er derfor tøffe å overtale. Når de først er overtalt viser de tilknytning. 44 % tenker at merkevarer kan gjøre livet bedre.

Med andre ord;

Millennials ønsker ærlige produkter som ikke lover for mye. De vil ha produkter som har en identitet, og som gjerne underholder. Det er et ekstra poeng om merkevaren har moral og etikk, en samvittighetsfull oppførsel, og ikke minst at alt er transparent.

Derfor; vær underholdende, tenk internasjonalt, kommuniser og engasjer via sosiale nettverk og hjelp dem med å uttrykke egen identitet.