Fagpressen er en norsk presseorganisasjon for fag- og nisjemedier, og som ivaretar interesser til over 200 medlemmer, dvs utgivere av fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett i Norge.

Ideo har levert en løsning som integrerer og samler alt innhold som er publisert, av medlemmene, og publiserer det i Drupal CMS. Innholdet er indeksert og søkbart, og gir mulighet for brukervennlige tjenester, bl. annet kategorisider, skreddersydde nyhetsbrev, relatert søk osv. Tjenesten innholder også en katalog over utgiverne. Løsningene er skalert for administrasjon for hver utgiver, som kan styre informasjonen om seg sjelv, publiseringsregler og lenker til egne nettsteder.