Norske myndigheter har i en årrekke forsøkt å fortelle utenlandske yrkessjåfører om de særnorske reglene og kjøreforholdene vi har her til lands, men sjåførene har ikke hørt på dem. Så hva gjør man da? Man får hjelp av én de ikke kan ignorere: Mamma.

Én av tre lastebilsjåfører i Norge er utenlandske, og kommer i all hovedsak fra Øst-Europa. Hver dag krysser 3000 lastebiler grensen inn til Norge. Norske kjøreforhold skiller seg fra det utenlandske sjåfører er vant med hjemmefra. Det finnes også en rekke særnorske regler som de må være klar over.

Utgangspunktet var at myndighetene hadde slitt med å komme i kontakt med disse sjåførene. De kommer fra land der tilliten til myndigheter og fagforeninger er svært lav. Så sammen med kunden spurte vi oss selv: Hvis de ikke hører på oss, hvem vil de høre på.

Resultatet ble filmen «The Truck Driver’s Mother», der den polske lastebilsjåføren Lukasz Gorzynik fikk med seg mammaen sin, Anna Gorzynik på et kjøreoppdrag utenom det vanlige.

Med seg på laget har GK hatt Bacon, og regissør Tarik Saleh. Filmen er oversatt og tekstet til åtte språk, det samme er kampanjens landingsside motherpresents.org. Dette for å kommunisere mest mulig på målgruppens premisser.

Bak kampanjen står Treparts bransjeprogram transport, som består av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene NHO Transport, NHO Reiseliv, NHO Logistikk og Transport, Postkom, Virke, Spekter, NJF, Yrkestrafikkforbundet, NNN, Norsk Lastebileierforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Statens Vegvesen og Arbeidstilsynet.