Samtidig som Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technology skulle rekruttere åtte nye ledere, stod de overfor utfordringen med at tre skoler nå stod overfor en sammenslåing hvor tre miljøer blir ett. Vi ønsket å komme interne utfordringer i møte ved å lage en kampanje som forente de tre miljøene. Helt enkelt, deres første felles prosjekt: Jakten på skolens nye ledelse.Det overordnede målet for kampanjen var å øke kjennskapen til og posisjonere den nye skolen og samtidig til å øke interessen for de åtte lederstillingen blant flere enn de i den tradisjonelle rekrutteringsbasen. Åpne folks øyne for å bli leder ved «nye» Westerdals. Samtidig ønsket vi å bruke kampanjen til å forene tre forskjellige skolekulturer.

Vi engasjerte skolenes studenter i en konkurranse om ideer til rekrutteringskampanjen. Slik skapte vi en mulighet for å snakke om vi, fremfor oss og dem. De to beste ideene ble videreforedlet og ferdigstilt som del av kampanjen. Tre skreddersydde annonser for YouTube filmer ble lagd gjennom vinnerbidraget Fyttikatta. I tillegg ble en hovedfilm lagd og lagt ut på YouTube. Det andre bidraget Singing Telegrams bestod av ti sanger formidlet gjennom til filmer, skreddersydd til profilerte, norske kultur- og næringslivspersoner. Singing Telegrams ble kun delt gjennom Twitter.

Resultat:

  • Totalt ble filmene sett mer enn 200 000 ganger, og oppnådde 780 000 delvise visninger (gratisvisninger).
  • Twitter-videoene ble sett mer enn 12 500 ganger til sammen.
  • Totalt mottok skolen 60 gode søknader.