Det høyteknologiske selskapet Indra Navia har levert landingssystemer for fly til 115 land. I fremtiden går verden over til å bruke satellittbaserte landingssystemer; GBAS. Flere land har startet arbeidet med å utvikle slike systemer. Indra Navia risikerte å bli lagt ned av sine spanske eiere, fordi Norge ikke har de samme støtteordninger som EU. Indra Navias arbeidsplasser sto i fare for å bli flyttet til et EU-land. Vi ble engasjert for å bistå Indra Navia i å vekke politikerne og Avinors interesse for å utvikle et norsk GBAS-system.

Vi satte i gang et omfattende PA-løp der vi forenklet kommunikasjonen av et veldig komplisert fagfelt gjennom nytt informasjonsmateriale. Vi foretok en omfattende kartlegging av interessenter. Arendalsuka ble sentral. For å skape oppmerksomhet og tiltrekke flest politikere i løpet av uka, måtte vi å skille oss ut. Løsningen ble å flytte en flysimulator på 5,5 x 5,5x 3,1 m fra Østfold inn til Arendal sentrum. Et stort partytelt rommet flysimulatoren. Politikere ble invitert til å teste simulatoren og fikk poengscore for tid på en synlig tavle.

Resultat:

  • Flysimulatoren ble Arendalukas største attraksjon. Det ble stor konkurranse blant norske politikere om å toppe «Top Gear» poengtavla. Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen satte av en time til testing av flysimulatoren og en uformell prat med Indra Navias CEO. Statsråd Tord Lien og flere sentrale stortingspolitikere var innom standen og konkurrerte i simulatoren i tillegg til å lytte til Indra Navias utfordringer. En ukjent norsk bedrift med en komplisert problemstilling fikk «over natten» satt problemstillingen på agendaen og uken etter startet dialog med Samferdsels- og næringsdepartementet om å utvikle norsk GBAS, gjennom et Avinor/Norwegian/Indra-prosjekt.

  • Stuntet på Arendalsuka ble godt dokumentert gjennom bilder, politikeres deling av simulatorbildene i sosiale medier, reportasjer i alle TV-kanaler, og ikke minst gjennom at Avinor, Indra Navia og Norwegian denne høsten sender over en prosjektskisse til departementet som trolig vil utløse et GBAS prosjekt som vil føre til at Norge vil ligge i verdenstoppen på landingsteknologi også i fremtiden