Utfordringen

I mange år har alpinanleggene i Norge brukt papirrapporter for å registrere og lagre skaderapporter, noe som resulterte i lange rekker med permer, usikker lagring og kronglete oversikt over viktig dokumentasjon av uhell. Med dagens GDPR-hensyn, økende ansvarskrav og behov for dokumentasjon mot forsikringsselskaper, var det på høy tid å digitalisere rapporteringssystemet.

En tryggere bransje

Arbeid i alpinanleggene under alle værforhold kan være utfordrende, og skaderegistreringen må derfor kunne gjøres sikkert og enkelt. Gjennom prosjektet måtte vi forstå menneskene som står bak arbeidet, slik at skaderapporteringssystemet kunne møte alle typer behov, fra de små dugnadsdrevne alpinbakkene til behovene i de store reiselivsdestinasjonene med mange faste ansatte skipatruljer. Målet var å gjøre skipatruljenes oppgaver enklere og registrering og lagring sikrere. Etter å ha kartlagt behovene, blant annet gjennom dialog med flere av landets skipatruljer, ble det tydelig at de fleste patruljene alltid har med telefon. Dette betød at vi hadde en digital enhet for skaderegistrering som kunne gjøre jobben enklere ved automatisk å hente inn sanndata som tid, nøyaktig lokasjon og værforhold. Vi la også til funksjoner for å forenkle registreringen av uhell, som muligheten for talememoer, bilder og enkel registrering av pasientens tilstand. Registreringen ble ikke bare raskere, men også mye mer nøyaktig og detaljert. Ulike måter å jobbe på ute i anleggene gjorde at vi også la til like muligheter for etterregistrering på iPad eller stasjonær PC.

En sømløs opplevelse 

Digitaliseringen av skaderapporteringen krevde en sofistikert app-løsning med mange funksjoner. GPS-lokasjon, talefunksjon, løypekart, smerteskala, ulike behandlingsbeskrivelser og annen viktig data i tillegg til sikker og enkel registrering av personalia, som gjorde registreringen av skader på ulykkesstedet enklere for skipatruljene. Tjenesten måtte også inkludere trygg lagring, være i tråd med gjeldende GDPR-reglement, og basisfunksjonene måtte fungere uten mobildekning.

Et inspirerende digitaliseringsprosjekt

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner utvider nå prosjektet til andre bransjeorganisasjoner, noe som vil komme mange skipatruljer og skiløpere i flere land til gode. I dag, to år etter lansering, har den svenske bransjeorganisasjonen SLAO tatt i bruk appen, og resten av alpinverdenen kan se til den innovative løsningen fra den norske alpinbransjen. Løsningen kan enkelt tilpasses andre type bedrifter som har behov for trygg hendelsesrapportering med lagring, og alpinbransjens tjeneste har allerede presentert appen for DNT, Norske Tindevegledere og NHO Reiseliv som huser et stort antall aktivitetsbedrifter på sjø og land.

Prosessen har vært utrolig spennende, morsom, utfordrende og lærerik, og har inspirert mange andre aktører i ulike bransjer til å digitalisere sine prosesser for økt effektivitet og forbedring.

Både Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner og DAYTWO er svært stolte av sluttproduktet! Takket være et godt og entusiastisk samarbeid med skipatruljene i arbeidsgruppen, Innovasjon Norge, juristene hos Gjessing/Reimers, og ikke minst Generalsekretæren i bransjeforeningen, Camilla Sylling Clausen, har «Skadeappen» blitt en stor suksess, og tjenesten er nå i bruk i over 120 anlegg i Norge, 40 alpinanlegg i Sverige med totalt 600 personlige brukere som kan rapportere hendelser.

 

For mer informasjon om dette prosjektet, eller enda viktigere, for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg, ta gjerne kontakt med Børge Sandengen, daglig leder i DAYTWO, på telefon 924 24 888 eller via e-post borge@daytwo.no. Du kan også kontakte ML Alvær, kommersiell leder i DAYTWO, på 907 82 285 eller ml@daytwo.no.