Utfordringer
Ruter er driftsansvarlig for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. I mars 2012 kjøpte Ruter opp Trafikanten.no – en godt likt trafikkinfo-side. Ruter slet med kundetilfredsheten og ønsket ikke negativt fokus rundt oppkjøpet. Vi skulle formidle endringen på en åpen og inkluderende måte som ville sette begge aktørene i positivt lys.

Løsninger
Konseptet skulle fortelle om foreningen på en ydmyk måte. En forening som er hyggelig og de fleste kan kjenne seg igjen i, er det å flytte sammen. For å skape engasjement og eierskapsfølelse inviterte vi alle brukere til å hjelpe oss med det digitale "flyttelasset". Alt innhold fra to nettsider skulle flyttes til nye ruter.no. På en kampanjeside kunne brukere i Oslo og Akershus hjelpe med flyttelasset, for deretter å være med i trekningen av gratis reise i ett år. Kampanjesiden var et flytteunivers hvor små animerte flyttefolk, heisekraner og flyttebiler hjalp deg å flytte dine favorittelementer fra Trafikanten.no over til Ruter.no. Kampanjen bygget opp til lanseringen av den nye Ruter-siden. Da flyttingen var over, ble den nye nettsiden avduket.

Resultater
På lanseringsdagen hadde over 6000 mennesker hjulpet til med flyttingen. I løpet av kampanjeuken ble det flyttet mer enn 50.000 objekter fra Trafikanten.no til Ruter.no. Ruter mottok ingen klager på sammenslåingen.