Oppgave og visjon
Forrige versjon av regjeringen.no fungerte for ekspertbrukerne; de som kjenner de politiske prosessene, terminologien og organiseringen i departementene. Oppgaven og visjonen ble å utforme regjeringen.no på en slik måte at befolkningen får bedre innsikt i regjeringens og departementenes arbeid, i tillegg til å skape engasjement i politiske prosesser. Løsningens formål er å være hovedkilden for informasjon fra regjeringen til befolkningen i Norge. Regjeringen.no er ekstremt informasjonstung - en viktig del av oppgaven var derfor å sørge for at den likevel oppleves oversiktlig og forståelig for målgrupper med svært varierende kunnskapsnivå.

Regjeringen er ingen hvilken som helst avsender. Det stilles strenge formelle krav til det som overholdes og formidles. Sammen med målet om økt innsikt og deltakelse tilsier det en designstrategi der form må følge funksjon. Det ble lagt til grunn strenge designprinsipper som har vært ufravikelige.

Regjeringen.no er radikalt forbedret
Regjeringen.no er radikalt forbedret. Visjonen er innfridd i høy grad, ikke minst når innholdsmengde, formelle krav og antall interessenter tas i betraktning.

Tilgjengelig for alle
Universell utforming var ett av hovedkravene i utformingen av løsningen, og dette har vært førende for konseptutvikling og implementering. Regjeringen.no møter fullt og helt kravene til universell utforming, og er både visuelt og funksjonelt tilrettelagt for bruk av hjelpemidler til navigasjon og informasjonsinnhenting. Løsningen er grundig testet og forbedret i flere iterasjoner ved brukertesting i lab og av tilgjengelighetseksperter fra Funka.

Regjeringen.no er utviklet med responsiv web design, som også bidrar til en helhetlig brukeropplevelse og bedre tilgjengelighet på tvers av alle skjermstørrelser.