Til tross for at Rikskonsertene leverer rundt ti tusen konserter i året får det enkelte barnet bare oppleve to av dem. Ambisjonen har derfor vært å utvide organisasjonens nedslagsfelt – og være tilstede for barna de resterende 363 dagene i året. Lyderia er en MMOMMG (Massively Multiplayer Online Music Making Game) for 10 – 12 åringer. Her kan barn og unge lage HipHop med Don Martin, remixe kjente låter og lage musikk helt fra bunnen av. Et spill der de selv kan skape, dele og være sammen om musikkopplevelser.

Høye ambisjoner
I utformingen av prosjektet har Creuna hatt som ambisjon å lage noe som er så interessant og relevant at barna også ønsker å bruke fritiden sin på Lyderia.

Gjennom utnyttelse av mulighetene i digitale medier ville vi øke elevenes læring, forståelse og glede av musikk. Lyderia er således et eksempel på hva som er mulig gjennom tett samarbeid med kunder som er godt forberedt på å tre inn i fremtidens mulighetsrom.

Jeg er kjempestolt over at vi har utviklet et helt nytt musikkunivers for barn i Norge, helt gratis for brukeren og med høy kvalitet. Dette tar elever og den digitale hverdagen deres på alvor. –Turid Birkeland

Bare begynnelsen
Lyderia i dag er bare begynnelsen, sammen med brukerne håper vi at det vil vokse seg modent og bli et sted der mange barn får et møte med musikk som gir glede gjennom innsikt og mestringsfølelse. Creuna er stolte over hva vi har fått til sammen med Rikskonsertene i Lyderia. Og ikke minst av Appene som kommer om kort tid.

Om Lyderia