Utfordringer
Jøtul Group har de siste årene hatt en presset konkurransesituasjon, nye og sterke konkurrenter har etablert seg, et sterkt prispress og stor grad av «kommodisering» har preget markedet for vedovner. Jøtul hadde høy merkevarekjennskap, men lav preferanse. Selskapet hadde mistet sin merkevarekapital og de så et sterkt behov for å differensiere og styrke sin konkurransekraft i alle sine markeder gjennom en tydeligere posisjonering og revitalisering av sin profil.

Løsning
Creuna har utviklet merkevarestrategi og profil for Jøtul Group og deres merkevarer Jøtul og Scan. Vi har definert posisjonen til merkevarene og utviklet et hierarki for å optimalisere porteføljen av merkevarer. Vi forvalter også profilene til merkevarene og all markedskommunikasjon. Resultatet er tydelig differensierte merkevarer og en portefølje som ivaretar flere markedssegmenter i stedet for å konkurrere internt.

I – Utvikling av profil:

Creuna utviklet et konsept som tydeliggjør Jøtuls unike posisjon og kundeløfte – «Timeless Norwegian craft». Hjørnesteinen i konseptet er å dramatisere det norske og bestandige gjennom arkitektur,
natur og fokus på kvalitetsmaterialer og støpejerndetaljer. Bilder av høy kvalitet i markedsmateriell, butikkonsepter, på web osv. benyttes i stort format.

II – Utforming og produksjon:

Etter at strategi og nytt design var
utviklet og forankret i organisasjonen
har vi implementert konsept og
profil i all markedskommunikasjon og butikkmateriell. Creuna har utarbeidet design på alle profilbærere. Det er
utviklet en designmanual og maler som skal brukes lokalt i land utenfor Norge.

Resultater
Designprogrammet som ble ferdigstilt i februar 2012 fungerer så langt godt i alle land fordi det har mulighet for tilpasninger, så lenge kjerneelementer og overordnet budskap blir benyttet på en konsistent måte. Fotografiene vant Grand Prix i Gullsnitt (2013).