Utfordring
Oppdrett av fisk og sjømat kan bli en av Norges viktigste næringer etter oljen. Oppdrettsnæringen gir allerede et betydelig bidrag til samfunnet, i form av eksportinntekter og arbeidsplasser. Laks står for 90% av verdiskapningen i næringen, og er en etterspurt vare som er med på å bygge Norges omdømme.

Laks er også viktig for verden: I 2050 vil trenge å produsere 50% mer mat, på en klode som består av 70 % havoverflate.
Likevel mangler oppdrettsnæringen støtte og forståelse fra deler av den norske befolkningen. Mangel på kunnskap om næringen og tillit til produktet oppdrettslaks, står i veien for vekst.

Sjømatnæringen trengte en strategi for å øke forståelsen i befolkningen, og starte arbeidet med å bygge en god relasjon mellom forbrukeren og næringen.

Løsning
Løsningen ble en kommunikasjonsflate som samler informasjon og tilrettelegger for spredning av godt innhold over tid. Nettsiden Laks.no har fått en fornyelse, og oppfyller flere funksjoner enn tidligere. I dag bringer laks.no fakta på bordet i et diskusjonsklima som ofte baserer seg på myter og utdaterte sannheter.
Kommunikasjonen er basert på historier med autentiske personer og fagmiljøer, og bygger på verdiene åpenhet og troverdighet.

Vi har laget en nettside der forsiden fungerer som en kampanjeside for reklamefilm, intervjuer og en rekke andre informasjons- og kampanjeelementer. Forsiden spiller direkte på oppdrettslaksen som populær og etterspurt vare i utlandet. Ved å vise at norsk laks er stor ute i verden, viser vi samtidig hvor viktig laksen er for Norge.

Denne siden har ikke som oppgave å gi middagstips eller siste nytt fra forskningen, men henviser der det er naturlig til andre sider som godfisk.no (oppskrifter) og laksefakta.no (forskning og fakta) som leverer denne typen informasjon.

Resultat
Den første måneden med ny nettside økte Laks.no trafikken med 600% sammenlignet med samme periode året før. Antall besøk har økt betraktelig, særlig fra mobil. Det sier noe om nettsidens anvendelighet, og at vi har lykkes i å fenge flere brukere i flere ulike situasjoner og segmenter. Engasjement målt i tid brukt på siden ligger på over 7 minutter i gjennomsnitt –­betydelig over forventning.

Det har også vært et mål å nå brukere med dokumentert lavere kunnskap om laksenæringen – nordmenn bosatt i større avstand til produksjonsanlegg, og hvor antall arbeidsplasser knyttet til næringen er liten. Etter kampanjens tre første uker, er trafikktallene for disse geografiske områdene meget gode, og fluktfrekvensen er halvert.
Kampanjen gikk live i januar 2016, og omdømme- og kunnskapsparametere vil bli målt i juni 2016.