Strandtorget Kjøpesenter er en viktig arena i Lillehammer og søndre del av Gubrandsdalen. Vanligvis kjører Strandtorget, som alle andre kjøpesenter, kjøpsutløsende kampanjer med kjente virkemidler rettet mot familier, ungdom og kjøpesterke voksne. Men hva med de som gjerne legger turen innom senteret tidlig om morgenen? De med en forkjærlighet for fyrstekake og en god kopp kaffe?   

De fleste senter har «ledig kapasitet» på formiddager tidlig i uka, så hvorfor ikke skape et tilbud til eldre? Dette var utgangspunktet til Strandtorget, og senteret etablerte et samarbeid med Elixia hvor trim for eldre hver tirsdag kl. 09:00 var grunntanken. Strandtorget skulle stille med kaffe, frukt og hyggelige lokaler, mens Elixia skulle stille med flinke folk som har solid kompetanse og er genuint glad i å hjelpe mennesker. Men hvordan kommuniserer du et slikt tilbud? Både til målgruppen og til de som har lyst til å gi eldre de kjenner et vennlig dytt i ryggen.

Centerteam Reklamebyrå utviklet i samarbeid med senteret konseptet «Treffpunkt – trim og trivsel på Strandtorget». Et sted hvor eldre mennesker kan treffes for en lett trimøkt, god kaffe, frisk frukt og gode samtaler. Målet for kampanjen var å gi et godt tilbud til eldre. De er trofaste kunder gjennom mange år, og nå skal senteret gi noe tilbake til dem. Gjennom å påvirke eldres familier mener vi at tiltaket fører til økt positiv holdning til senteret og økt lojalitet. Strandtorget skal befeste sin rolle som arena og møteplass i lokalsamfunnet. Kampanjen ble rullet ut som en serie helside profilannonser i lokalavis, målrettet Facebook-annonser og display gjennom GDN. I tillegg benyttet senteret egeneide kanaler som høstmagasinet, hjemmesiden og plakatering på senteret.

Modne bananer smaker best ble i oktober 2014 kåret som vinner av 3. kvartal i Amedias TETT PÅ, en konkurranse som kårer den beste reklamen i lokale medier. Les mer her: Vinner Tett på 3. kvartal