Målgruppe
Kjernen til omdømmeutfordringen ligger hos pendlerne på Østlandet der NSB kun har en omdømmescore på under 50%. Målgruppen er arbeidsreisende med tog i østlandsområdet, som reiser minimum 3 ganger i uken.

Mål
Øke kunnskapen om hvorfor det lønner seg å ta toget.

  • Øke omdømmescore
  • Kundene skal kjenne argumentene (øke med min x % i snitt)

-Spare tid
-Spare penger
-Spare miljøet

 Gjøre det enkelt å dele argumentene
-Økt engasjement på sosiale medier

Nøkkelinnsikt

  • Størst utfordring på Østlandet
  • Viktigste driverne og differensiatorene for å ta toget:

-Spare tid
-Spare penger
-Spare miljø
-Komfort

Løsning

Beskrivelse av mediestrategien
Kampanjen skulle bevise at toget lønner seg for pendlerne, og gi gode argumenter for «hvorfor velge». Med utgangspunkt i kundereisen utviklet vi en strategi som skulle gi oppmerksomhet og kunnskap om de viktigste driverne og differensiatorene for å ta toget.

Kanalstrategien tok utgangspunkt i modellene over og det ble valgt medier som evnet å løse de spesifikke målene i hver fase av kundereisen.

Hovedmediene for kampanjen var
- TV (Oppmerksomhetsbygger og emosjonell påvirkning)
- Utendørs (segmentert til umiddelbar nærhet av togstrekningene)
- Online (for å bygge videre på oppmerksomheten TV skaper og dra folk inn på kampanjesiden, samt skape engasjement i sosiale og egne medier)

Beskrivelse av uttaket/ideen

Selv om hovedmålene var å øke oppmerksomheten og kunnskapen om at det lønner seg å ta toget, ønsket vi også å aktivere målgruppen og skape en personlig link til, og spredning av kampanjen. Dette for å skape en større emosjonell tilknytning, som igjen påvirker omdømmet.Ved hjelp av en online kalkulator kunne man finne ut hva man sparer av tid, penger og miljø, avhengig av hvor man bor. Resultatet ble tilrettelagt for å deles i sosiale medier.

 

Resultat

Kampanjeresultatene overgikk alle målsetninger.
Omdømme, som er det viktigste parameteret å påvirke økte med over 20 % i perioden januar – mars.
Kjennskapen til kampanjebudskapene tid, miljø og penger ble også kraftig forbedret.