Å gjennomføre to VM er en omfattende og utfordrende kommunikasjons-oppgave. Nettsiden oslo2016.no ble derfor helt sentral i å speile mangfoldet i arrangementet og kombinere salg med stemningsrapporter og nyttig informasjon. Vi utviklet konseptet “Kollen-kollasjen” for nettopp å gi plass til både fengende bilder av arenaen, promotering av kjente skiskytternavn og salg av billetter – alt presentert i en fleksibel grid. Bouvets tverrfaglige prosjektgruppe gjennomførte workshops, leverte det konseptuelle for kommunikasjonen – og utviklet, designet og programmerte løsningen på 10 uker. Nettstedet ble lansert 1. september 2014, men ble redesignet etter prøve-VM og lansert på ny 27. august 2015 – to dager før billettsalget til VM startet. Fram til mesterskapsavslutningen i mars 2016 var Bouvet hands-on med videreutvikling av siden.