Fem ”fem på gata”-filmer i sosiale medier, og på radio, viste på en jordnær og lite belærende måte at folk flest, og unge spesielt, vet lite om sine egne rettigheter og plikter – og er derfor dårlig rustet til eventuelle konflikter eller uheldige situasjoner på jobben. En annonsekampanje på Facebook og VG støttet oppunder dette ved å peke på at konflikter oppstår også i trygge Norge, og at størrelsesforholdet ansatt og arbeidsgiver i mellom da er den store utfordringen.