Gitt premisset om et kort tidsvindu var det avgjørende å finne et produkt som var visuelt tydelig og emosjonelt – og en idé som var enkel å forklare. Det ble også naturlig å benytte oss av Kreftforeningens eksisterende apparat, fra frivillige til filmregissør og Facebook-redaktør. Temaet for kampanjen ble skapt rundt det faktum at mange kreftpasienter må tilbringe julen på sykehus – noe som forståelig nok er tøft for pasient og pårørende. Vi skapte derfor konseptet ”Din stjerne gir håp” – hvor vi lot publikum, ved å gi en gave til kreftforskningen, også gi pasienter på sykehuset en oppmuntrende fysisk stjerne til å henge opp. Publikum valgte selv prisen og sykehuset de ønsket skulle få sin stjerne. Det kreative konseptet ble tatt ut på film, event i gatebildet, bannere, Facebook-postinger, kampanjemateriell til frivillige, vendormaskiner og egen landingsside.

 PS: I DM-en, som er det viktigste innsamlingselementet i denne perioden, er budskapet naturlig knyttet til julen, men uten referanse til stjernene. Slik når vi Kreftforeningens tradisjonelle givere med et format og budskap de tradisjonelt gir på – og sparer ”Din stjerne gir håp” til andre potensielle givere.

Resultat

Totalt ble 23,9 millioner kroner innsamlet i denne aktiviteten julen 2014, hvor nettsiden og DM var de fremste innsamlerne med henholdsvis 2,1 og 15,2 millioner kroner.

Kampanjen vant priser i Echo og EPICA, og vil bli gjennomført også i 2015. Det er med andre ord blitt en gjentakende hendelse – som målet var.