Vår oppgave var å lage en aktivitet som skulle skape en større grad av stolthet og fellesskapsfølelse blant Proff-medarbeiderne, både i Norge, Sverige, Danmark og Polen. Hvert enkelt land skulle kunne gjennomføre aktiviteten i løpet av 2015, med Norge som første land ut. C-moment: Aktiviteten skulle helst også kunne brukes dekorativt i lokalene i de respektive landene.

Løsning

Vi laget aktivitetskonseptet ”Amatør for en dag”, der ideen er at de ansatte i Proff bruker en dag på å gjør noe de strengt tatt ikke kan – noe litt utenfor komfortsonen, men likevel positivt ladet, for å bygge fellesskap og motivasjon. Oppgaven nordmennene fikk bryne seg på var å ”gateverve” medlemmer til Kreftforeningen. Dette var en type verving Kreftforeningen aldri hadde forsøkt før, og ble slik sett også en svært interessant test for

oppdragsgiveren. Utstyrt med bøsser, T-skjorter og mobilkameraer for dokumentasjon på #proffamator, skulle 40 ”proffamatører” forsøke å verve 100 nye medlemmer for Kreftforeningen. Medlemskapet koster kr 305, og hvert medlem betyr en stemme inn i de politiske diskusjonene – og ikke minst ift. tildeling av bl.a. tippemidler.

Resultat

I løpet av en snau lørdag i april, skaffet proffamatørene hele 242 nye medlemmer til Kreftforeningen. Og: Alle bildene som ble lastet opp til #proffamator ble brukt til å lage tapeter, som nå dekorerer proff.nos lokaler.