Etter en grundig analyse av data på bruksmønstre og brukerne av appen, ble fokus rettet mot unge privatkunder og forretningskunder i flere aldre – med et lekent budskap. Det kreative konseptet, ”Alltid en holdeplass i lomma”, ga rom for tilpasning av budskap i flere kanaler og mot flere målgrupper, for å kunne sikre en optimal ROI. Datafangst ble analysert og kundeinnsikt oppdatert, slik at kampanjen hele tiden ble optimalisert i både budskap og bilder, for best mulig effekt underveis i kampanjen. Kanalene som ble benyttet var digitale kanaler som mobilsidene til VG, DN og Facebook, i tillegg til boards og opplæringsfilm om appen. Kampanjen ble gjennomført i mai og juni 2014.

Resultat

Antall nedlastninger av appen økte med 50% i kampanjeperioden

  • Bruken av appen økte med 57%
  • Oslo Taxi har ikke hatt nedgang i antall bestillinger på telefon, noe som gir en god nettovekst i antall bestillinger hos Oslo Taxi
  • Bruken av appen etter kampanjen er ca. 25% høyere enn før kampanjen, så kampanjen har også hatt en langsiktig effektDatafangst og kundeinnsikt satt i system og brukt i kontinuerlig forbedringsarbeidunderveis, ga konkrete resultater og en svært kostnadseffektiv kommunikasjon.

 

Se filmen her