Siden oppstarten i 1996 har Laboremus opplevd en stabil vekst, men spesielt det siste året har mange nye ansikter dukket opp på kontorene i Oslo, Tønsberg og Kampala (Uganda).

- Vi legger mye energi i å rekruttere de riktige menneskene og å vedlikeholde en god balanse i organisasjonen, sier Philip Røer (CEO). Å flytte til Tåsen er en viktig del av denne strategien.

Peisestue, eplehage og prosjektrom

I tillegg til å få plass til alle de flinke folkene, vil Laboremus med de nye lokalene i større grad kunne ha dedikerte rom per prosjekt. Sammen med staben vokser også størrelsen på prosjektene Laboremus påtar seg, og det å ha dedikerte, skjermede team er viktig for fokus og effektivitet. De nye lokalene vil også gjøre det enklere å invitere samarbeidspartnere inn i varmen i perioder hvor det er hensiktsmessig å jobbe side om side, fremfor over e-post eller andre digitale kommunikasjonskanaler.

En arbeidsplass trenger friområder, hvor hjernen kan luftes og snakken gå fritt. I Laboremus tar man dette på alvor og mener kaffepauser ved peisen, lufteturer i eplehagen og foosball etter lunsj er viktige bidragsytere til en enda bedre arbeidsplass.

Søndre Tåsen Gård

Hovedbygningen på Søndre Tåsen Gård ble oppført i 1816 og ble tegnet av Bergråd Chr. Collett. Gården har huset mange kjente navn: blant andre var Henrik Wergeland en fast søndagsgjest.

Laboremus gleder seg til å bli en del av et lite stykke Oslo-historie, og ønsker velkommen til Tåsenveien 71 når vi åpner dørene 16. februar!