Atlas-alliansen er en stiftelse for organisasjoner som jobber for funksjonshemmedes rettigheter og levekår i utviklingsland. Målet med Disability Watch-appen er å gjøre hverdagen enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ved å rangere tilgjengeligheten på restauranter, hoteller, sykehus, utdannelsesinstitusjoner osv. Funksjonalitetsmessig minner appen om TripAdvisor, og skal i tillegg til å gjøre det enklere for funksjonshemmede å velge godt tilrettelagte steder, være med på å legge press på institusjoner og deres ledelse for å tilpasse omgivelsene for alle besøkende, ikke bare de med 100% funksjonsevne.

Møte med målgruppen

Leveransen til Atlas-alliansen inkluderte, i tillegg til utvikling av prototypen, en forstudie med målgruppen for å kartlegge behovet for en slik app. Laboremus Uganda inviterte til en heldags workshop med deltakere fra Uganda National Association of the Blind (UNAB), Uganda National Association of the Deaf (UNAD), Mental Health Uganda (MHU), i tillegg til enkeltpersoner med andre former for nedsatt funksjonsevne. Dagen ble brukt til å disktuere hva slags utfordringer man kan støte på i hverdagen og hva en mobilapp kan bidra med for å gjøre livet litt enklere. Det ble også diskutert design og tegnet ikoner som var til stor hjelp i selve utviklingen av prototypen. Flere utfordringer ble kartlagt, blant annet hvordan gjøre en app brukervennlig for det globale publikum, på tvers av land og forskjellige kulturelle persepsjoner.

Visjon 2030

Visjon 2030 – en nasjonal innovasjonsdugnad for global utdanning og helse ble arrangert av Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i samarbeid med NTNU, med faglig støtte fra NORAD. Formålet med konferansen var å diskutere løsninger som kan bidra til hvordan verden kan oppnå de universelle bærekraftmålene som skal vedtas i FN til høsten, med spesifikt fokus på helse og utdanning. Disability Watch ble nevnt som et eksempel på dette, både av utenriksminister Børge Brende på selve konferansen og av statsminister Erna Solberg i sin tale under WEF i Davos i Januar.

Gamle venner

Atlas-alliansen har vært kunde hos Laboremus i mange år og har siden høsten 2014 samarbeidet direkte med Laboremus' team i Uganda. – Dette er et land hvor også Atlas-alliansen har mye aktivitet, og vi liker tanken på at samarbeidet brer om seg. Med dagens kommunikasjonsløsninger har det også gått overraskende smertefritt å kommunisere over så store avstander, sier Anne Nyeggen, kommunikasjonssjef i Atlas-alliansen.

Laboremus er stolte av å nok en gang bli valgt som Atlas-alliansens tekniske partner på digitale prosjekter, og gleder seg til neste fase av prosjektet!