Enkelt forklart ble festivalens innhold delt inn i tre hoved søyler: Forbindelser (den klassiske kunsttradisjonen), Fornøyelser (forestillinger med bred appell) og Forstyrrelser (det nye/kontemporære) og ønsket var at disse skulle kunne reflekteres og promoteres gjennom en ny grafisk profil. Anti tok et bevisst valg ved å utforske forbindelsen mellom musikalske og grafiske mønster. Målet var å finne et grafisk spillerom for festivalens tre hovedsøyler og samtidig åpne et spennende rom for utfoldelse i både byrom og på digitale flater.

Resultatet ble en festivalprofil som er bygget matematisk opp rundt et 5x5 pixel grid med et enkelt grunnprinsipp: en note, ett punkt, en piksel. Festivalens F-logo brukes både som et klassisk logosymbol og til å skape et ikonisk og fleksibelt mønster som kan gjenspeile både musikalske taktskifter og improvisasjon. Tilnærmingen med logo som mønster sørget for en tydelig og rask merkevarebygging med en lekenhet som gav stor gjenklang i lokalbefolkningen.

Istedenfor å begrense lanseringen til de tradisjonelle festivalplakatene kunne den fleksible festivalprofilen prege bybildet i form av regnponchoer, strikkegensere, nymalte fotgjengerfelt, nattlys på rådhuset, så vel som på de mer tradisjonelle promoteringsflatene.