Teft har i ti år gjennomført bransjeundersøkelsen som blant annet gir innsikt i hva fagfolk i bransjen ser etter når de begynner å slutte, og hvordan kommunikasjon kan bidra til at selskapet både beholder flere og får tak i det rette menneskene.

Partner i Teft, Ole Janzso, ser en stor effekt av å bruke forskjellige former for innhold når de skal komme i kontakt med de mest attraktive kandidatene i markedet.

- Å melde seg på en prosess eller eksponere seg for en mulig, fremtidig arbeidsgiver er et stort steg for mange, og behovet for informasjon er stort. Som rekrutteringsbyrå leter vi opp og videreformidler informasjon og inntrykk vi får hos kunden. Vi er opptatt av at man skal bli bedre kjent med menneskene og ikke minst, å bedre forstå hva som gjør selskapet til en utviklende og trygg arbeidsplass, sier Janzso.

Vinnerkulturer, IT-utviklere, bærekraft, historiefortelling og kundereise på agendaen

Ole Janzso er én av foredragsholderne som står på scenen 15. januar. En annen som kommer for å dele sine erfaringer er Paal Fure, CEO i den mest attraktive arbeidsgiveren fra siste bransjerapport, Dentsu Aegis. Paal vil snakke om kritiske faktorer for å finne, ansette, beholde og utvikle de beste hodene innen moderne markedsføring.

Videre vil vi få høre om hvordan Bouvet løste utfordringen med å bli kjent og attraktiv blant IT-utviklerne, en gruppe som er svært ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Kommunikasjonsdirektør Trude Hole vil dele hvordan Bouvet løste deres vanskeligste rekrutteringsoppgave til nå, ved å tenke helt nytt rundt rekrutteringsprosessen.

Et annen aspekt ved rekruttering som har kommet de siste årene er bærekraft. Hans Petter Stub fra Whydentify vil forklare hvordan man kan bruke bærekraft som trekkplaster i rekrutteringsprosessen.

- Når kandidater kan velge fritt, er det arbeidsgivere som kan levere på bærekraft de søker seg til, sier Stub.

Katrine Øyvåg i HyperRedink har valgt en annen tilnærming til rekruttering. Hun mener nemlig det er historiefortelling som utgjør forskjellen når det kommer til employer branding. På seminaret vil hun dele sin erfaring med å utvikle historier som gjør deg attraktiv som arbeidsgiver.

En annen ting man bør tenke på er den nyansattes kundereise. I Northern Beat, har daglig leder Ørjan Clausen en plan for hvordan man går fra «signatur til ambassadør».

- Kundereisen starter lenge før signaturen kommer på papiret, men vi ønsker å dele vår erfaring med å jobbe med kundereisen fra vi faktisk signerer en ny ansatt, gjennom perioden før man starter å jobbe, gjennom den første tiden og frem til man er en del av miljøet, sier Clausen.

Sist, men ikke minst, får vi høre fra CMO i StorebrandKathinka Sommerseth, når hun deler sine tanker om employer branding.

Velkommen til Vika Kino 15. januar!

Les mer om seminaret og meld deg på her!