Kampanje.com har nå lansert sitt nye annonseprodukt «Native ads» med svært gode resultater.

- Annonsører og byråer etterspør distribusjon for sine egne nyheter. De kjøper ikke lenger medier, men målgrupper. Vi åpner for at kundene selv kan produsere eget innhold på våre kanaler. Et mer sexy annonseprodukt finnes knapt på markedet i dag, sier Tenvik.

Hun forteller videre at det nye annonseproduktet er en videreføring av suksessen med Byråguiden og en ytterligere satsing på content marketing eller innholdsmarkedsføring, alt forskriftsmessig merket.

- Det leses, det deles, det engasjerer.

Tenvik er kommersielt ansvarlig i Kampanje Forlag og etter å ha testet ut produktet kan hun slå fast at det nye annonseproduktet «Native ads» har gitt svært gode resultater.

- Det leses, det deles, det engasjerer. Denne tjenesten består av artikler, bannere og sosiale medier. Vi analyserer måloppnåelse og leverer rapporter til kundene. Vi har derfor også mulighet til å endre innhold og virkemidler underveis. Kampanje skal være et digitalt utstillingsvindu. Vi skal være i forkant. Resultatene vi har oppnådd så langt viser at vi er på rett vei, sier Tenvik.

Kampanje har i dag en ukentlig leserskare på rundt 55.000 «high end»-lesere på sine digitale plattformer.

- Vi har en spisset målgruppe og våre lesere representer både byråer, annonsører, mediebyråer og medier. De er ofte opinionsledere med høy utdannelse  og høy inntekt. De reiser mye, de er innovative og de er teknologioptimister, sier Tenvik.

Når det gjelder det nye annonseproduktet mener hun det er «viktig at innholdet som legges ut holder høy kvalitet, er gjennomarbeidet og engasjerende for Kampanjes lesere».

- Der skal vi være bevisste og rådgi kunden på innholdsproduksjon og virkemidel. Vi ser at det som funker er catchy og kanskje litt vågale budskap som likevel har høy relevans og er engasjerende for målgruppen, sier Tenvik.