Artikkel

  • Firmalogo: 200x200 pixler.
  • Hjemmeside-URL: Hjemmesiden som er «avsender» av artikkelen.
  • Overskrift/tittel: Anbefaler korte titler, som en pekepinn sier man: Seks ord eller mindre i tittelen. Tittelen kan maksimalt være 50 tegn, inkludert mellomrom og tegnsetting.
  • Ingress: Et kort innledende avsnitt som skal gi en introduksjon til eller oppsummering av stoffet. Målet med ingressen er å fange leserens oppmerksomhet slik at de får lyst til å lese resten av artikkelen. Ingressen kan maksimalt være 80 tegn, inkludert mellomrom og tegnsetting.
  • Artikkeltekst: Her er det åpent spillerom i forhold til antall ord. Men, ha i bakholdet at man skal kunne lese hele artikkelen, så det kan være en idé å ikke lage den for «teksttung». Vi anbefaler rundt 500 -1000 ord.
  • Bilde: 980x674 pixler.
  • Bildebeskrivelse: En tekst som knytter bildet sammen med teksten i artikkelen.
  • Hvem har tatt bildet? Eventuelt hvor kommer det fra?: Krediter fotograf eller bildebase.
  • (Eventuelt video): Videoer må lastes opp på egen videoplattform som vil generere en embed-kode. For eksempel Youtube eller Vimeo. Send link til video + embedkode.