Sebastian Rajendram

Jobber i: Trigger
Jobbet i: JCP Nordic

 

Kreativ
 
Den kvasi-multikulturelle parten i et kreativt team.