Nadia M. Corneliussen

Jobber i: Carat Norge AS

 

Prosjektleder
 
Jobber i dag som prosjektleder med overordnet ansvar for daglig drift av kundeforholdene på Carat sitt kontor i Bergen. Sørger for at samarbeidet mellom alle nødvendige ressurser og kunder fungerer optimalt. Jeg mener samhandling og dialog er suksesskriteriet for å få til en transformasjon.