Morten Sohlman

Jobber i: MediaCom AS

 

 
Søker en helhetlig forståelse av markeds og kommunikasjonsutfordringen til kunden. Prøver å forstå kundereisen i et marked i stor endring. Hvordan kommunisere rett budskap på rett tid til rett mennesker, i en ny mediehverdag. Liker å jobbe med mennesker og i balansen mellom strategisk og operativt arbeid. Sosial og utadvendt.