Marianne Skau

Jobbet i: Vizeum

 

Forretningsutvikler
 
Resultatorientert rådgiver som baserer sine råd på analyse og innsikt