Malene Balto

 

Reklamekonsulent
 
Prosjektleder i prosjekter innenfor markeds- og samfunnskommunikasjon. Tidligere erfaring fra management consulting og viral markedsføring.