Karl Petter Knutsen

Jobber i: Metro Branding AS

 

 
KP har bred erfaring etter mange år i reklamebyråer i Oslo. Han har også vært med på å starte opp byråene Screenplay og Voyage Digital Agency. Som AD og konseptutvikler har KP jobbet med alt fra enkle webløsninger til store og mer komplekse kampanjer for kjente merkevarer. KP har solid erfaring med bruk av ulike digitale verktøy og samarbeid med tilstøtende produksjonsmiljøer, som 3D og film. De siste årene har KP også vært engasjert i en rekke konsepter og design for mobil, iPhone og iPad.