Det viser ferske tall for 2019 som spillselskapene har rapportert inn til Virke Produsentforeningen. Selskapene melder at de har fortsatt ansettelsene og veksten inn i 2020. 

Fra 2018 til 2019 økte antall sysselsatte i profesjonelle spillproduksjonsselskaper fra 285 til 342. Nesten hele økningen er faste stillinger, skriver Virke i en melding. 

- Dette viser at det er store muligheter til å skape arbeidsplasser og verdier innenfor spill, som er et internasjonalt marked. Norsk eksport faller kraftig ellers, men her kan vi oppnå det motsatte. Dette burde satses mye mer på, og i tillegg er dette en bransje med kjernekompetanse som vi ønsker og trenger mye mer av i årene som kommer, sier Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen.

Hun viser til at Sverige og Finland har kommet lenger med utviklingen av spillnæringen enn vi har i Norge.

- Men det er ingenting i veien for at vi skal klare det samme. Det handler om vilje og gode rammebetingelser. Vi bør ha store ambisjoner her.

- Avhengige av gode støtteordninger
Den samlede omsetningen i bransjen gikk noe ned fra 2018 til 2019, mye fordi Funcom lanserte suksessen «Conan Exiles» i 2018, uten at det ble lansert tilsvarende stor spill i 2019, skriver Virke. Siden 2017 har det imidlertid vært en solid omsetningsøkning.

- Det tar ofte to til fire år fra investeringen blir gjort til et spill er klart. Selskapene er derfor avhengig av tålmodige investorer, og det kan ikke overlates til markedet alene. Vi er avhengig av å ha gode støtteordninger og virkemidler som stimulerer til mer privat kapital, sier Kringstad. 

Hun mener regjeringen har til gode å levere på det de lovet i spillstrategien som kom i 2019.

- Spillstrategien gir en god retning for spillnæringen, og Norsk filminstitutt har fulgt opp med nye forskrifter og tilpassede tilskuddsordninger, som snart trer i kraft. Regjeringen lovet en dobling av det statlige tilskuddet til spill, men foreløpig er de langt unna å komme i mål med bevilgningen som kom for 2021. Vi forventer at det leveres på dette i statsbudsjettet for 2022, sier Kringstad.