Arbeiderpartiet vil at staten skal redusere bruken av konsulenter med 2,4 milliarder kroner. I Ap-styrte Oslo har konsulentbruken økt de siste årene.

- Vi skal bruke skattebetalernes penger på velferd og bedre tjenester, og ikke på å feite opp kontoene til konsulentbransjen, sier stortingspolitiker Masud Gharahkhani (Ap) til Dagsavisen.

I sitt alternative statsbudsjett fra november omfordeler partiet nærmere 8 milliarder kroner i forhold til regjeringens budsjett. Ett av forslagene er å kutte 2,4 milliarder i planlagt konsulentbruk for å gi rom for flere ansettelser.

Staten brukte første halvår én milliard kroner mer på konsulenttjenester enn i samme periode i fjor, skrev Dagbladet i august. Mesteparten gikk til samferdsel og utvikling av programvare og IKT-løsninger.

- Vi må heller bruke pengene på å bygge opp egen kompetanse, det vil gi både billigere og bedre tjenester, sier Masud Gharahkhani.

I det alternative budsjett skriver Ap at Oslo kommune kan vise til innsparinger på rundt én million kroner per konsulent som byttes ut med en fast ansatt.

Men Oslo kommune har hatt en eksplosiv vekst i konsulentbruken siden Arbeiderpartiet, MDG og SV overtok byrådsmakten i 2015. I løpet av bare fire år har utgiftene til konsulenter økt med mer enn 50 prosent – fra 1,5 milliarder kroner i 2015 til nærmere 2,3 milliarder kroner i 2019, skrev NTB i september.