Innlegget er forfattet av både teknologisjefen i Diar, Knut Helge Risheim, og administrerende direktør i Diar, Kathrine Saastad.

Vi setter stor pris på at Strossle bidrar i debatten knyttet til både utfordringer og løsninger i vår bransje. Som nevnt i vår opprinnelige kommentar er de kontinuerlige endringene i annonseteknologiene og målingene noe vi sammen må bli bedre på. For det omfatter oss alle, uavhengig av om det er knyttet opp imot kontekstuell annonsering eller annonsering med målgrupper.

Endringene fører til at vi alle sammen, inkludert Strossle, må følge med på utviklingen, hvilke konsekvenser det innebærer i praksis, og gjøre nødvendige tilpasninger. Som bransje må vi endre og følge med på hvordan vi arbeider med og evaluerer digitale kanaler, og her er det ikke bare ett svar. Selvfølgelig må det gjøres i henhold til personvernet, det er en forutsetning.

I kommentaren deres skriver dere at vi «tar grunnleggende feil om personvern». Vi er rungende enig i at personvern må bejubles, og personvern er som med likestilling en menneskerett! Som vi skrev i den opprinnelige kommentaren: «Disse endringene er i utgangspunktet bra for forbrukeren, men når personvernet seirer får norske annonsører nye utfordringer med å forsvare investeringer i markedsføring.»

Les også: - Risheim tar grunnleggende feil om personvern

Vi som bransje og markedsførere må se på hvordan vi planlegger og evaluerer markedsføringsaktiviteter med et nytt blikk. Slik det historisk sett har blitt gjort gjøres fortsatt for mye av evalueringen på målinger av direkterespons, som blir vanskeligere grunnet de nevnte endringene i teknologiverdenen. Vi vil tro at dette er like utfordrende for Strossle sine annonsører som resten av bransjen.

Men takk for at dere trekker opp viktigheten av en god kontekstuell plassering, noe vi også er store tilhengere av. Annonsering gjennom Diar med målgrupper basert på aID som blir vist hos Aller Media og Amedia - som nettopp har godt innhold og trygg kontekst. Suksessen for norske publisister er nettopp godt innhold, som skal være en trygg kontekst for norske annonsører. Som igjen styrkes av gode data for segmentering og evaluering.

Les også: - Når personvernet seirer får norske annonsører nye utfordringer

Det er også bra at dere trekker opp spørsmålet om personvern, men påstanden deres om at vi ikke har kontroll på brukerdata er en total skivebom, og grunnen til at vi hadde et behov for å svare dere. Vi vil for øvrig anbefale dere å sette dere grundigere inn i hva dere kritiserer, for påstanden «det er naivt å tro at de brukerdata som Diar og andre samler opp forblir liggende i et trygt datahvelv i en kjeller i Akersgata. Industrien er et internasjonalt nettverk av markeder, programmatiske børser og grensesnitt som synkroniserer data på tvers av nettverk langt utenfor de siloene Diar, Schibsted og andre kan kontrollere» faller i stor grad på sin egen urimelighet, spesielt når Diar på nåværende tidspunkt ikke tilgjengeliggjør aID gjennom den programmatiske verdikjeden.

Som dere nevner er ikke alle nyheter innen annonseteknologi nødvendigvis fremskritt, og vi kan alle være enige om at CNAME cloaking definitivt ikke er å anse som noe fremskritt, men det er jo også nettopp dette som er poenget med å benytte trygge data, samlet inn på en trygg måte, gjennom avtaler med sluttbruker, og ikke gjennom å maskere tredjeparter som førstepart. Det er nettopp disse tingene vi som bransje i fellesskap må rydde opp i for å ikke ødelegge vårt eget økosystem. Grunnløse påstander om at Aller Media og Amedia samler inn data i gråsonen, bør faktisk grundig begrunnes.

Vi har bedt Victoria Schultz, konserndirektør Amedia salg og marked, og Bente Klemtesdal, konserndirektør salg og marked i Aller Media om en kommentar og de sier følgende.

- Det å antyde at Aller Media og Amedia operer i en gråsone er useriøst, og det tar vi sterk avstand fra. Vi har gjennom mange år, og jobber den dag i dag, dedikert og grundig med GDPR i egne organisasjoner og i tillegg sammen med MBL, ANFO, og bransjen for øvrig. Dette for å forsikre oss om at det vi publisister gjør, inkludert Diar, er i henhold til GDPR og alle andre gjeldende regelverk. Vi er også lidenskapelig opptatt av å gi våre brukere en trygg og god brukeropplevelse, med tilpasninger både redaksjonelt og kommersielt. Vi er derfor trygge på at vi kan forsikre alle parter om at personvernhensyn ivaretas, sier de to.  

Vi takker igjen for at Strossle ønsker å delta i dialogen om at vi som bransje må endre hvordan vi jobber. Som vi nevnte i artikkelen mener vi i Diar at vi er en del av denne løsningen, men vi har ikke det totale svaret.

Det er det kun totaliteten i bransjen som har det - når de jobber sammen.