«Vær så snill å la deres 1,7 millioner brukere få være i fred for dataovervåking i gråsonen», skrev vi. «Grunnløse påstander om at Aller Media og Amedia samler inn data i gråsonen, bør faktisk grundig begrunnes» svarer Diar.

Det er klart vi kan begrunne hva vi mener! Men ønsker egentlig Diar, Aller og Amedia mer fokus på hvordan brukerdata de samler inn benyttes? Hensikten med vårt innlegg var å oppfordre bransjen til å se fremover og bruke verdien av kontekstuelle data, det vi får tilbake er tåkeprat om personvern.

«Vårt fokus er å utvikle løsninger på digital markedsføring og data sine premisser», skriver Diar i første avsnitt på sine nettsider. Fokuset er altså ikke på løsninger på brukernes eller personvernets premisser, som man kanskje kunne tro etter å ha lest tilsvaret til oss i Kampanje. Diar baserer sin virksomhet på å målrette annonser mot 1,7 mill brukere som med deres egne ord er «skreddersydde målgrupper på de vi vet hvem er». Mine og dine data er deres inntektsgrunnlag.

Saastad skriver i sitt innlegg om «trygge data, samlet inn på en trygg måte, gjennom avtaler med sluttbruker». Men er avtalen med sluttbruker reell? Hvor stor andel av brukerne har et bevisst forhold til hva som menes med å «tilpasse annonsene til brukernes antatte interesser» (fra aIDs personvernerklæring)?

Med dyp respekt for kompetansen i norsk mediebransje, tør vi påstå følgende: Utvekslingen av brukerinformasjon mot annonsørers kjøp kan i dag vanskelig skje på en vanntett og sikker måte. Kun ved å ekskludere personsensitiv informasjon fra målretting kan man ivareta brukerens interesser og sikre annonsøren en «privacy safe» annonsemodell.

Ja, det er fortsatt mulig å tjene penger på salg av sigaretter og nye dieselbiler - men det er tuftet på metoder og holdninger som gradvis henvises til skraphaugen og utfases av lovgivning og innovasjon. Slik er det også å bygge en forretningsmodell basert på innsamling av brukerdata og salg av annonser basert på disse.

Heldigvis peker regulering og teknologi mot en fremtid der personvernet står sterkere. Vi mener den norske mediebransjen må omfavne utviklingen og skape nye, fremtidsorienterte forretningsmodeller. Det man absolutt ikke bør gjøre er å tåkelegge de store personvernproblemene ved dagens praksis, slik Diar gjør i denne debatten. Når Risheim skriver at personvern er en utfordring for annonsører er det feil, det er aktører som Diars bruk av persondata som er problemet.