Design- og teknologiselskapet Knowit omsatte for drøye 679 millioner norske kroner i første halvår, og fikk et resultat på 88,6 millioner. Selskapet oppgir sine tall i svenske kroner så alle tall er omregnet til en snittkurs for perioden. 

- Vi er godt fornøyde med å ha sikret dette resultatet i turbulente og uforutsigbare vårmåneder, sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør i Knowit og leder for Knowit Experience. 

Veksten i omsetning var på over ti millioner norske kroner for første halvår, men ser en på omsetningen i det krevende korona-kvartalet i perioden mars til mai så ble det en nedgang på rundt 20 millioner norske kroner på dagens kurser.

- Lagt om måten vi jobber
Knowit har lagt bak seg to år med sterk vekst, og endte i 2019 på en omsetning på 1,22 milliarder kroner i Norge. I en melding sier selskapet at veksten flater ut i første halvår i 2020, men selskapet «kan likevel se tilbake på et halvår med vekst i både omsetning og resultat.» 

- Vi har som de fleste andre virksomheter lagt om måten vi jobber på i løpet av vårsemesteret, med mer eller mindre samtlige på hjemmekontor. Vi har imidlertid klart å lykkes godt med å holde både kundeleveranser og tempo oppe, sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør i Knowit og leder for Knowit Experience.  

- Variasjon i etterspørsel
Design- og teknologiselskapet ser at det har vært variasjon i etterspørsel mellom ulike bransjer etter midten av mars. Mens etterspørselen fra offentlig sektor, bank, energi, finans og forsikring har holdt seg sterk, har det vært mindre etterspørsel fra sektorer som for eksempel retailbransjen og for tjenester innenfor management consulting. Selskapet har kunder som blant annet Vipps, Oslo kommune, Fjordkraft, Storebrand og Nasjonalmuseet. 

- Jevnt over ser at etterspørselen etter digital spisskompetanse holder seg høy både i offentlig og privat sektor, sier Ekerhovd. 

Resultatet (EBITA) for Knowits norske virksomhet endte på 88,6 millioner (87,2), en økning på 1,6 prosent fra samme periode i fjor. Resultatmarginen endte på 13,1 prosent (12,9).  

Øker antall ansatte
Antall ansatte i Norge har økt med 33 medarbeidere til 757 ansatte i løpet av det siste året. Til tross for Covid-19 har 39 sommerjobbere fra utdanningsinstitusjoner som NTNU, UiO og UiB vært på plass fra hjemmekontorer og i selskapets lokaler i Oslo og Bergen. 

 - Pandemien endrer ikke på nødvendigheten av å holde tett kontakt med IT- og teknologimiljøene ved de store utdanningsinstitusjonene. Heller tvert imot. Å få inn unge, dyktige sommerjobbere har vært en viktig suksessfaktor for oss i flere år, og vi ser stor nytte av å la disse bidra inn i kundeprosjekter i sommermånedene. Mange kommer inn i faste stillinger hos oss de neste årene, sier Ekerhovd. 

Når det gjelder tiden fremover synes konserndirektøren det er vanskelig å gi noen klare og tydelige svar. 

- Pandemien har gitt store utslag for mange bransjer, og i så måte er vi mindre rammet enn mange andre. Store deler av vår kundebase har ikke satt ned tempoet de siste månedene, og i det lange perspektivet er det ingen tvil om at digitaliseringen vil fortsette. Likevel vil det være naivt å tro at vi ikke kan bli berørt av lavere tempo i økonomien og økt arbeidsledighet, sier Ekerhovd. 

Knowit-konsernet samlet økte omsetningen til 1796,6 MNOK (1720,8) i første halvår, mens resultatet endte på 168,4 MNOK (165,9). EBITA-marginen endte på 9,4 prosent (9,6 prosent).