Konsulentselskapet Bekk Consulting kan skilte med rekordhøy omsetning på hele 724 millioner kroner i 2019. Selskapet som tilbyr konsulenttjenester innen strategi, design og teknologi til offentlig og privat sektor, har økt topplinjen med nesten 200 millioner kroner på fem år.

Selv om årene med tosifrede prosenter i dette markedet, slik det var på begynnelsen av 2010-tallet, synes over, er veksten sammenlignet med fjoråret fortsatt på behagelige 9,5 prosent.

- 2019 var et veldig bra år, faktisk det beste i vår tyveårige historie, sier Olav Folkestad til Finansavisen.

Han er administrerende direktør i selskapet han var med å etablere, men som nå er en del av IT-giganten TietoEvery.

Overskuddet før skatt var også rekordsstort på hele 90 millioner kroner og pengene fortsetter dermed å bøtte inn for selskapet. Veksten i resultat før skatt var på ti millioner kroner sammenlignet med i 2018.

Folkestad sier til avisen at han tror markedet for store teknologiprosjekter fortsatt er godt.

- Det vi har opplevd i bekk, er at markedet for store teknologiprosjekter ikke har stoppet opp, og offentlig sektor er jo en vesentlig kjøper av tjenester i konsulentbransjen, sier Folkestad.

Her kan du se alle tallene til Bekk Consulting for 2019. Alle tall i MNOK. 

Bekk Consulting 2019 2018 Endring i %
Omsetning 724 661 + 9,5
Driftsresultat 88 80 + 10,0
Resultat før skatt 90 88 + 12,5