Programvareselskapet Sikri kjøper det drammensbaserte AI-selskapet Augment. For to år siden fikk Augment med seg Try på eiersiden og kommunikasjonshuset satt med en eierandel på i underkant 25 prosent gjennom selskapet Try Pluss der Try Råd-partner, Torgeir Micaelsen, er styreleder.  

- Jeg var selv med å starte opp Augment for noen år siden, men min rolle i dag er at jeg er styreleder i selskapet Try Pluss som blant annet forvalter investeringene våre i oppstartsselskaper, sier Micaelsen til Kampanje.

Les også: Try-byråer kjøper startup-selskap: - På utkikk etter miljøer som jobber annerledes enn oss

Han sitter selv med en direkte eierandel på i overkant av 20 prosent og sier han er «glad for oppkjøpet» og at Augment får en ny eier.

- Vi har sett hvor stort potensiale det er i disse tjenestene. Det å få en så spennende og nyskapende eier til å løfte dette videre blir spennende å følge med på. Dette er nyskapende samfunnsteknologi som vi trenger mer av, sier Torgeir Micaelsen.

Hvor mye penger Try-huset og Micaelsen realiserer vil han ikke kommentere.

- Nei det vil vi jo aldri si noe om, men dette eierskapet har vært mer drevet av faglig nysgjerrighet og strategiske plasseringer enn de rene finansielle, sier han.

Gjennom Try Pluss har kommunikasjonshuset også en plassering i chatbot-selskapet Cavai. Micaelsen utelukker ikke nye oppstarts-eventyr i Try Pluss.

- Skal du være en god rådgiver må du være i kontakt og jobbe med de nye teknologimiljøene, men vi kommer ikke til å drive med storskala investeringer på volum eller penger i Try Pluss, sier han.

Den nye eieren Sikri er et nyetablert selskap med over 20 års historikk og ble etablert som følge av fusjonen mellom Evry og Tieto, da Evrys enhet for sak- og arkivtjenester som etter pålegg fra konkurransetilsynet måtte selges.

Enheten ble solgt til Karbon Invest AS som største aksjonær og dannet som selskapet Sikri AS. Dette er det andre selskapet Sikri kjøper på kort tid. I forrige uke ble det kjent at selskapet kjøpte programvareselskapet PixEdit.

- Dette oppkjøpet er en del av en strategi for å tilby kunder brukervennlige og smarte løsninger for å drive god saksbehandling-og dokumenthåndtering, særlig i offentlig sektor, sier Nicolay Moulin, administrerende direktør i Sikri i en melding.

Samarbeidet med Try om utvikling av løsninger for stordata-analyse skal fortsette.  Verktøyet og programvaren var bakgrunnen for at Try kjøpte seg inn i selskapet for to år siden.

- Kunstig intelligens erstatter ikke flinke fagfolk eller god saksbehandling, men vi har stor tro på at teknologien kan frigjøre viktig tid for grundige vurderinger og god saksbehandling. Augment har gjort store fremskritt innenfor dette området, nå ser vi frem til å utvikle tjenesten og tilby dette til våre kunder, sier Moulin.

Daglig leder i Augment, Fredrik B. Werpen, sier selskapet «bygger AI-baserte løsninger som kan analysere, automatisere og effektivisere håndteringen av informasjon i tekstform.»

 - Det finnes mange konkrete bruksområder for denne teknologien. Vi vet at arbeidsprosessene knyttet til innsynsbegjæringer og annen offentliggjøring av informasjon, er svært arbeidskrevende for mange av dem som nå blir våre kunder. Gjennom oppkjøpet fra Sikri kan vi blant annet tilby et intelligent og automatisk alternativ, sier han.