I et opprop publisert i dag tar over 50 norske eksperter – blant dem eksperter innen IT og personvern, advokater, akademikere, utviklere og bedriftsledere – et oppgjør med hvordan appen «Smittestopp» samler store mengder data om brukerne.

NRK Beta skriver at ekspertene ber myndighetene om å gå bort fra sin nåværende strategi om å samle store mengder data i en sentral database, fordi dette kan føre til en storstilt overvåkning av samfunnet.  

NRK har tidligere også skrevet om at hundrevis av IT-eksperter gikk sammen på tvers av landegrenser, mot sporingsapper som norske Smittestopp.

Vil ikke velge mellom personvern og helse
I oppropet skriver ekspertene at det er spesielt viktig «å sikre at appene som blir implementert bevarer personvernet til brukerne, noe som også vil beskytte mot andre problemer». 

Videre fremmer ekspertene fire prinsipper de ønsker at myndighetene skal følge: blant annet at at de deler opp løsningen i to apper – én for innsamling av forskningsdata og én for kontaktsporing – og at appen samler inn så lite data som mulig. 

Blant noen av de mer kjente navnene som har skrevet under på oppropet er Torgeir Waterhouse, Bente Kalsnes, Jon Wessel-Aas, Toril Nag og forskningssjef for Sintef Digital, Maria Bartnes

Sistnevnte sier til NRK Beta at man ikke skal måtte velge mellom personvern og helse.

– Budskapet er ikke nytt, det nye er at vi samler oss. Sammen viser vi at det fins kunnskap for å løse utfordringene på en mer personvernvennlig måte enn det som har blitt valgt, sier Bartnes.