Det begynner å bli en stund siden Preben Carlsen forlot den norske kommunikasjonsindustrien etter å ha bygget opp en av de største PR-suksessene de siste årene, Trigger. De siste par årene har Carlsen jobbet mye med egne gründerprosjekter og i dag går den tidligere PR-toppen på lufta med den helt nye mediekanalen Good News.

Den nye tjenesten skal løfte frem alle som jobber med å utvikle morgendagens løsninger.

- Når verden går til helvete er det viktigere enn noen gang å løfte frem de som jobber for å stoppe det. For selv om mye går galt akkurat nå, må vi ikke glemme alle som jobber for at vi skal få en bedre fremtid post-korona. Fellesnevneren for mange er at de befinner seg i en sårbar situasjon og sjelden får den oppmerksomheten de fortjener. Det håper vi å kunne gjøre noe med, sier Preben Carlsen.

Overlater de dårlige nyhetene til andre
Good News skal være er «en nyhets- og inspirasjonskanal for alle som ønsker å bidra til et bærekraftig nærings- og samfunnsliv tuftet på ren energi, ombruk, reparasjon, redesign, bærekraftig og kortreist produksjon.»

Mediekanalen skal som navnet tilsier, Good News, dermed overlate til andre «å skrive om de alvorlige problemene klimaendringene fører til».

- Er det én ting koronaviruset har avdekket, så er det at den globale forbruksøkonomien ikke er rustet for å takle globale kriser. Klimaendringene vil etter all sannsynlighet føre til at krisesituasjonene i verden øker i både antall og alvorlighetsgrad, så det gir seg selv at vi er nødt til å ta nødvendige grep for å bygge opp et bedre, mer robust og bærekraftig økonomisk system, sier Carlsen.

- Det har gått fort i svingene
Carlsen sier tjenesten Good News ikke er noen ny idé, men sier at «da koronaen traff ble behovet for gode nyheter i samfunnet prekært».  Hele satsingen ble satt opp i løpet av en drøy uke.

- Det har gått fort i svingene, så alt er neppe perfekt, men vi håper det er godt nok til at mange vil følge oss, dele og bidra med tips til flere gode nyheter som verden trenger å høre om, sier Preben Carlsen.

Men at Good News handler mer om muligheter og løsninger enn problemer og utfordringer, betyr ikke at redaksjonen ikke skal være kritiske, påpeker den nybakte redaktøren.

. Vi har laget vår egen redaksjonsplakat som er basert på noen enkle kriterier; vi skal skrive om mennesker, virksomheter, løsninger og politikk som skaper viktige verdier for mennesker, samfunn, miljøet og økonomien vår, så skal vi bruke vår kritiske sans til å kvalitetssikre fakta og substans i nyhetene vi formidler, sier Carlsen.

Jobber med egne prosjekter
Carlsen har de siste par årene satset tungt som grunnlegger av GoGood et selskap som utvikler en digital plattform for bærekraftig varehandel med ombruk inkludert.

- Vi samarbeider med de flinkeste aktørene i bransjen for å utvikle enkle, fleksible, trygge og lønnsomme ombrukstjenester. I praksis er utviklingen av vårt eget selskap tett sammenbundet med de aktørene som opererer i ombruksøkonomien i dag – og de som ønsker å gjøre det i morgen. Derfor er Good News også viktig selvhjelp for utviklingen av GoGood – og våre partnere, sier Carlsen.