Tomas Torgersen i Kobler skriver i en kommentar publisert på Kampanje at norske annonsører må ta ansvar og rydde opp i globale aktørers bruk og salg av data i annonseprodukter. Å gi norske annonsører ansvaret for å «rydde opp» i hvilke data globale aktører som blant annet Google og Facebook tilbyr, er antakelig det siste vi skal belaste dem med.

De fleste norske selskaper er mer presset og konkurranseutsatt nå enn noen gang. Bransjeglidninger lokalt, global konkurranse, netthandel og folks økende bevissthet rundt privat forbruk er noen årsaker til at mange norske selskaper nå opplever tøffe tider.

At vi i tillegg skal belaste dem med ansvaret for å rydde opp i noen av verdens største selskaper sine bruk og salg av data i annonseprodukter virker helt urimelig.

Misforstå meg rett. Debatten rundt bruk (og misbruk) av data i markedsføring og hvordan store globale aktører vokser seg større og større fordi de evner å kapitalisere på disse dataene er mer en velkomment. Men vi må nyansere debatten.

Som Forbrukerrådet avdekker i sin rapport «Out of Control» velger dessverre enkelte aktører å strekke strikken for langt når det kommer til innsamling og videresalg av personlige data. Google og Facebook er også nevnt i rapporten, i hovedsak som leverandør av sporing av annonser i mobile apper.

New York Times publiserte også en interessant, og ikke minst skremmende, artikkel i romjulen om hvilke data enkelte aktører tilbyr. Dette er imidlertid en annen diskusjon, som handler om noe helt annet enn når norske annonsører kjøper annonser i Google sin søkemotor, i Facebook sin newsfeed eller mellom snappene fra vennene dine. Å male et bilde av at norske annonsører og byråer begår kriminelle handlinger når de kjøper disse annonseproduktene er direkte feil.

Ved å frata norske selskaper muligheten til å kjøpe disse produktene og dataene tar vi konkurransekraft ut av hendene på dem.

Jeg vil gå så langt som å påstå at brorparten av norske selskaper med en nettbutikk kan legge ned denne på dagen hvis de velger å «skru av» trafikken fra Google og Facebook.

Velger vi å gå i denne retningen kan vi ende opp med færre lokale aktører og flere globale kjemper, og det er det ingen av oss som ønsker.

Vi i Dentsu opplever at norske annonsører tar innsamling og bruk av data på største alvor og videre stiller strenge krav til oss byråer, teknologiselskaper og publisister til å redegjøre for hvilke data som tas i bruk på vegne av dem.

Debatten om bruken av data i markedsføring er velkommen, men la oss fokusere på å utvikle lokale produkter og løsninger som konkurrerer med de store globale aktørene, nettopp fordi vi klarer å skape noe unikt lokalt. Så får vi legge ansvaret på politikere og tilsyn, nasjonalt og globalt, til å utarbeide rammer og regler for hva vi får lov å kjøpe av data på det åpne markedet.