Medieklyngen i Bergen er blitt tildelt EU-midler til bruk for utvikling. av kunstig intelligens og maskinlæring. Media City i Bergen samler huser i dag en rekke etablerte mediehus og oppstartselskaper og er i dag blitt utpekt som ett av fire kjernemiljøer for ekspertise innenfor kunstig intelligens i Europa.

- En viktig tilbakemelding for medieklyngen både med tanke på kompetanse og muligheter, sier styreformann i Medieklyngen, Håvard Myklebust.

Totalt er det snakk om 17 millioner kroner som EU nå har satt av til bruk i programmet Media Motors Europe. Sammen med tre andre miljøer i Europa skal Media City i Bergen utvikle løsninger som kan hjelpe medieselskapene med å løse utfordringer.  

- Det er en betydelig utmerkelse og spennende mulighet som kan gi norske selskaper et ekstra løft når de skal ut i verden. Det er flott å se at Medieklyngen oppnår anerkjennelse i Europa som et viktig senter for ekspertise innenfor AI og maskinlæring relatert til medieindustrien, sier Myklebust.

Media City i Bergen er en av fire prosjekteiere sammen med tre andre medie- og aksellerator-miljøer i Europa som VRT i Belgia, Kunnskapsbyen i Sofia i Bulgaria samt et gresk miljø. I tillegg er også investornettverket  FastTrack og F65, et startup-fellesskap med i konsortiet.