Making Waves vinner tilbake en prestisjefylt kontrakt som går på å drifte nettsidene til «AS Norge» eller regjeringen om du vil. Rammeavtalen har en verdi på hele 80 millioner kroner og strekker seg over fire år.

- Dette er en stor kontrakt og stor kunde og det er veldig gjevt å vinne kunden tilbake. Det smertet å miste kontrakten for fire år siden. Da hadde vi allerede jobbet sammen lenge så det er tilsvarende gledelig å få den tilbake, sierKim Ydse Krogstad, daglig leder i Making Waves i Norge, til Kampanje.

- Blir dette blant de største kontraktene til Making Waves?  

- De vil gå inn på toppen og ligger nok mellom topp fem og topp ti og sånn sett en stor kontrakt, sier Krogstad. 

- Vi er særdeles fornøyd
Allerede i 2006 startet Making Waves opp samarbeidet med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Men i 2015 overtok en gruppering bestående av Bouvet, Creuna og Epinova, som delte rammeavtalen mellom seg.

- Vi vet at vi nådde opp i et svært sterkt heat med tunge byråkonstellasjoner, og er derfor særdeles fornøyd med å ha få fått tilliten fra DSS, sier Krogstad.

Han roser DSS for å vektlegge verdien av faste team på tvers av løsningene sine.

- Det har alltid vært en glede å jobbe med DSS, og vi vet det betyr mye for folka våre å få jobbe sammen med DSS om å utvikle tjenester som er helt essensielle for samfunnet, sier Krogstad.

Making Waves, som er en del av det skandinaviske byrånettverket North Alliance, skal dermed ta over ansvaret for alle nettsidene til departementene og kampanjesider som ligger under regjeringen.no.

- Det skjer mye spennende rundt digitalisering for tiden og det er en svær portefølje av nettsider med mange ulike målgrupper og det er i seg selv utfordrende.  Det er utrolig mye innhold på flere språk som skal gjøres tilgjengelig også skal det også ligge et aspekt av innovasjon her med tanke på å utvikle nye, digitale tjenester og det er bra, sier han,

- Var tid for anbud
Det er Erik Bollestad som er den som signert avtalen med Making Waves i kraft av sin stilling som avdelingsdirektør for digitale tjenester i DSS.  DSS leverer administrative felles- og sikkerhetstjenester til de norske departementene. De viktigste digitale tjenestene til DSS er regjeringen.no, intranett for departementene og Norgesportalen, for Norges ambassader og utenriksstasjoner.

- Vi har hatt god erfaring med Making Waves tidligere og vi anså dem som en høyst relevant aktør i det markedet vi var på jakt i og etter å ha gjennomført en full anbudskonkurranse innenfor de kriteriene vi satte, vant de kontrakten, sier Erik Bollestad ved Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

- Var dere ikke fornøyd med den jobben de tidligere partnerne gjorde?

- Jo, vi har vært fornøyd, men i henhold til anskaffelsesreglementet i Staten var det nå tid for ny anbudsprosess. 

Over 14 millioner besøk
I 2018 var det totalt over 14 millioner besøk på regjeringen.no, altså godt over én million besøk i måneden. Da Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett mandag 7. oktober i år, var det 110.315 besøk på denne dagen.

- Kan vi vente oss noe helt nytt på regjeringen.no?

- Ja, selvfølgelig og det fordi vi driver kontinuerlig utvikling og er veldig opptatt av brukeropplevelsen. Vi driver kontinuerlig analyse innenfor de temaer vi jobber med og selv om det ikke vil komme noen atombombe så kommer borgerne til å oppleve en videreutvikling. For de fleste nettstedene har vi en jevn mengde med releaser som bygger på forventningene departementene har til oss og de analysene vi gjør i et UX-perspektiv, sier Bollestad.