Podkasten Tinius Talks presenteres på Kampanje.com etter avtale mellom Stiftelsen Tinius og Kampanje og uten noen form for økonomiske bindinger.

Hvordan kan virksomheter og myndigheter utvikle og nyttiggjøre seg av data, spør spør Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius i en ny episode av podkasten «Tinius Talks»..

- Jeg opplever at det er en ganske kulturell bøyg å begynne å jobbe med data, sier Tor Olav Mørseth, administrerende direktør i Digital Norway.

Han sitter i studio sammen med Sven Størmer Thaulow, data og teknologidirektør i Schibsted.  

- Vi må klare, med brukernes tillatelse, å samle data for å sette dem sammen og lage bedre brukeropplevelser. Det er grunnmuren i en datadrevet virksomhet, sier Størmer Thaulow i mediepodkasten «Tinius Talks».

- Lederne har ikke lenger svarene
De to mener organisasjonsendringen også handler om hvordan selskaper måler resultater.

- Det andre er at man må få organisasjonen til å tenke databasert. Når vi jobber databasert, tester vi ulike tjenester før vi konkluderer med at noe skal skaleres opp, sier Thaulow.

- Det er en kjempeutfordring for ledere at man ikke lenger er den som har svarene. Lederen er den som stiller spørsmålene. Det er et ganske stort mentalt skifte, sier Mørseth.

Mørseth mener likevel ikke at den som har ansvar for data bør styre selskapet.

- Jeg er usikker på om sjefen over data bør være sjefen over selskapet. Vedkommende bør sørge for at selskapet har de dataene de trenger for å ta riktige beslutninger, og drive frem kulturen, sier Mørseth.

- Prosess å endre medieselskaper
I podkasten nevner panelet bankbransjen som et godt eksempel på en sektor som har lykkes med foredling av data.

- Hvorfor er ikke mediebransjen et slikt eksempel?

- Det er ikke så veldig lenge siden vi evaluerte et medieprodukt basert på egne meninger. Det var en prosess for å endre det, sier Mørseth.

- Der handler det mer om innovasjon i sluttbrukerleddet, men mediebransjen er selvfølgelig fundamentert på data, sier Thaulow.

Bevisstløse brukere
Mørseth i Digital Norway mener både myndigheter og virksomheter må samarbeide mer.

- Det jeg er helt sikker på i et land som Norge er at hvis vi sitter på hver vår tue og forsøker å løse problemstillinger hver for oss, så kommer vi ikke til å lykkes. Når vi er små, må vi jobbe sammen, sier Mørseth.

Thaulow i Schibsted mener det viktigste datadrevne organisasjoner bør investere tid i, er de etiske problemstillinger.

- Du må rett og slett tenke: Ville jeg synes det var ok at andre hadde gjort dette med mine data uten at jeg viste om det? Hvis svaret er nei, så skal du ikke gjøre det, sier Thaulow.

- Så lenge noen lager et godt produkt er vi ganske bevisstløse på hvilke data vi sender fra oss. Men jeg tror at det kommer til å bli mer bevissthet rundt det. Regulering på dette området er kjempeviktig, sier Mørseth.

Lytt til podkasten om data og verdikjeder her.