Det har mildt sagt vært turbulente tider i IT-selskapet Eniro de siste årene.  Det børsnoterte katalog- og søkeselskapet har vært gjennom flere år med kraftig fall i inntektene, nedbemanning og en serie sjefsavganger. Selskapet som ble etablert i 1992 i Norge har gått fra å tjene store penger på telefonkatalogen Gule Sider, til å se inntektene minke med mange millioner hvert år.

Hvert år siden 2008, med unntak av ett år, har selskapet, som i tillegg til Gule Sider også eier bedriftssøksiden Proff og nummeropplysningen 1888, måttet melde om synkede resultater. 2017-tallene viser en rekordlav driftsomsetning på 332 millioner kroner, et fall på 31 prosent sammenlignet med året før. Fjoråret endte med et underskudd for første gang. Resultat før skatt endte på minus 30 millioner, mot et overskudd på 34 millioner året før.

Inntektsfall på 1,2 mrd. på ti år
Etter at Eniro Norge avviklet papirkatalogen Gule Sider i 2012, har ikke de digitale inntektene blitt store nok til å kompensere for det betydelige papirfallet. De ti siste årene har Eniros norske drift gått fra å omsette for 1,53 milliarder kroner til 332 millioner kroner i fjor. Det vil si at Eniro har tapt hele 1,2 milliarder kroner i inntekter siden 2007 i Norge, et fall på hele 78 prosent.

Les også: Ti år med trøbbel for søkekjempen Eniro (abonnement)

Fordi den norske kommunikasjonssjefen Renate Morken nå har levert oppsigelsen og er ferdig i jobben etter sommeren, er det finansdirektør i Eniro Group, Fredrik Sandelin, som uttaler seg om Eniros drift i Norge. Han kommenterer årsresultatene slik.

- Når det gjelder inntektsutviklingen i Norge så henviser vi til konsernets kvartalsrapporter hvor inntektsutvikling og fremtidsutsikter er kommentert. Eniro-konsernet tilbyr i dag et mye bredere produktspekter enn tidligere, blant annet ved at vi selger Google, Yext og Facebook-produkter. Dette mener vi at sammen med en positiv utvikling på trafikken og bruk av våre tjenester vil påvirke inntektene positivt, sier Sandelin til Kampanje.

Fortsetter  nedbemanningen
Renate Morken er langt fra den eneste som har gitt seg i Eniro Norge de siste årene. I fjor mistet de salgssjef  Therese Eriksson til Amedia.

Året før måtte norgessjefen Thomas Bjerkeli også gi seg etter at Eniro Group bestemte seg for at den norske driften skulle styres fra Sverige. Rett før Bjerkeli måtte gå ble det kjent at Eniro Norge hadde nedbemannet med 50 årsverk det året. I 2013 var det over 100 ansatte som måtte slutte.

Les også: Eniro kvitter seg med norgessjef

Per 31. mars i år skal det være 168 ansatte igjen i Norge. Det er 65 færre enn de var på samme tidspunkt i fjor. Det tilsvarer en nedbemanning på 28 prosent. Tallene kommer fram i Eniro Groups siste kvartalsrapport.

- Eniro har gjennom mange år tilpasset kostnadssiden til inntektsutviklingen. Dette har selvfølgelig påvirket utviklingen på antall årsverk. Eniro-konsernet er organisert på tvers av landegrenser i den operative oppfølging og veldig mange av fellesfunksjonene er sentralisert. Derfor kommer en del av reduksjonen i årsverk fra at mange funksjoner som før lå i Norge nå er sentralisert til Sverige eller Polen for hele konsernet, sier Sandelin.

Flere sjefer har sluttet
Eniro Norge har skiftet ut flere toppsjefer i løpet av de siste årene. Pierre Mårtensson ledet Eniro Norge fra august 2013 til januar i 2015. Da gikk han av. I februar 2013 måtte hans forgjenger, Morten Algøy, gå på dagen som følge av misnøye med de økonomiske resultatene. Algøy hadde vært 20 år i selskapet. Våren 2015 mistet også Eniro Norge sin digialdirektør da Rune Paulseth forlot selskapet og ble norgessjef i Facebook. Senere gikk altså norgessjef Thomas Bjerkeli. Det norske selskapet styres nå av den nordiske konsernsjefen, Örjan Frid. 

Vil fortsette drift i Norge
Selv med kraftige kutt og sentralisering til andre land, planlegger Eniro å fortsette driften i Norge.

- Eniro planlegger også i fremtiden å være en betydelig aktør i Norge ved at vi har tjenester med høy merkevarekjennskap, bra utvikling på trafikk og et bredt produktspekter samt overgang til en abonnementsmodell som gjør at Eniro vil være en attraktiv markedsføringspartner for SMB-markedet i Norge, sier Sandelin til Kampanje.

Satser på Proff
I kvartalsrapporten for selskapet kommer det frem at det skal fortsette å satses på tjenesten Proff i Norge, som de mener de er markedsledere på. Eniros sider i Norge, som inkluderer Proff, Gule Sider og nummeropplysningen 1888, skal ifølge rapporten ha 8 millioner unike besøkende i uken.

26 prosent av inntektene til Eniro Group skal komme fra Norge. De har også filialer i Sverige, Danmark, Polen og Finland der førstnevnte står for størsteparten av selskapets omsetning.

Var på konkursens rand
Krisen i svenskeide Eniro skjøt fart sommeren 2014. Katalogkjempen varslet om dystre økonomiske. Siden den gang har Eniro falt med hele 99 prosent på Stockholmsbørsen. Det kraftige børsfallet utløste rykter og oppslag i svenske medier om at Eniro var på konkursens rand, noe selskapets ledelse og styre blankt avviste. Det ble ikke mindre negativ medieomtale da daværende toppsjef Johan Lindgren fikk sparken på dagen og attpåtil politianmeldt for regnskapsjuks. Lindgren og Eniro inngikk senere forlik. 

Bankene til kriserammede Eniro godkjente selskapets plan for rekapitalisering i oktober i fjor. Dermed ble Eniro reddet fra konkurs i 12. time.

 Se tallene for Eniro Norge 2017 her. Alle tall i MNOK.

Eniro Norge 2017 2016 Endring i prosent
Driftsinntekt 332,0 485,3 -31,6
Driftsresultat -53,8 -1,42 -
Resultat før skatt -30,1 33,7 -

 

Her er tallene for de siste fem årene. Alle tall i MNOK.

Eniro Norge  2017 2016 2015 2014 2013 Endring i perioden
Driftsinntekt 332,0 485,3 581,1 761,6 783,7 -57,6
Driftsresultat -53,8 -1,4 8,6 70,7 121,1 -
Resultat før skatt -30,1 33,7 47,1 106,4 141,7 -