Bedriftsforbundet krever en egen statsråd med ansvar for gründerskap, innovasjon og teknologi i en eventuell ny blågrønn regjering.

Bedriftsforbundet har klare forventninger til regjeringsforhandlingene mellom Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet

- Som interesseorganisasjonen for 4100 av landets små- og mellomstore bedrifter, krever Bedriftsforbundet at Norge må ha en egen statsråd med ansvar for gründerskap, innovasjon og teknologi, sier administrerende direktør Olaf Thommessen.

Thommessen var tidligere nestleder i Venstre fra 2004 til 2008.

- Vi vil at Norge skal bli nummer én i verden på å drive business og innovasjon. Da er det på tide å ha en statsråd som utelukkende fokuserer på gründerskap og fremtidens arbeidsplasser. Vårt inntrykk er at med dagens statsrådsstruktur går mye av tiden for næringsministeren til å drive eierstyring og være i politiske debatter for symbolsaker som eierstyring av statseide selskap. Bedriftsforbundet ønsker vesentlig mer fokus på det de minste bedriftene og gründere sliter med, sier Thommessen

Bedriftsforbundet etterlyser også en egen stortingsmelding om gründerpolitikk. Bedriftsforbundet har i tillegg ti hovedkrav til forhandlerne i H, Frp og V, inkludert fjerning av formuesskatten, bedre skatteinsentiver for å investere i småbedrifter og gründerselskaper samt styrking av rettssikkerheten og de sosiale rettighetene til selvstendige næringsdrivende.

Leder av Bedriftsforbundet og tidligere Venstre-nestleder, Olaf Thommessen, vil ha en egen gründer- og teknologiminister dersom Venstre går inn i regjeringen.