Fra midten av januar innføres et EØS-direktiv (PSD2), som blant annet åpner for en helt ny konkurranse om betalingstjenester. Dermed er bordet dekket for giganter som Apple og Facebook.

Professor Tor Andreassen, som leder Senter for Tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH), tror at «den norskutviklede digitale lommeboken» - Vipps ikke vil tåle konkurransen fra gigantene, skriver Bergens Tidende.

- Her opererer Vipps med 2,7 millioner brukere, mens Apple har over en milliard. Dessuten vil giganten ha de smarteste hodene og de dypeste lommene, sier professoren, sier han.

- Når sentrale aktører i varehandelen begynner å ta i bruk Apple Pay eller Facebook Messenger også i Norge, vil det fort kunne skje et snøskred bort fra Vipps, og over til disse gigantene, tror professoren.

Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Kjerpeseth, som også sitter i styret i Vipps, frykter ikke konkurransen.

– Vipps har vært en gedigen suksess, og det er slett ikke utenkelig at vi vil gå til angrep på de store, fremfor bare å forsvare oss i Norge. Med det utgangspunktet vi har, skal man stå tidlig opp for å kunne konkurrere mot Vipps, sier Kjerpeseth til BT.